Constitutioneel Hof oordeelt: Gewijzigde Amnestiewet in strijd is met de Grondwet

Paramaribo – Vandaag heeft het Constitutioneel Hof geoordeeld dat de gewijzigde Amnestiewet van 5 april 2012, in strijd is met de Grondwet van Suriname. Het Hof kreeg het verzoek tot toetsing van de Gewijzigde Amnestiewet. Voorzitter Gloria Stirling heeft de resultaten van die toetsing vandaag gepresenteerd.

Daarbij is gesteld dat:
Het Hof laat zich leiden door het Internationaal recht. Het nationaal recht is ondergeschikt aan de internationale verdragen. Het Hof houdt rekening met de verdragen die Suriname geratificeerd heeft. Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke rechten (IVBP) en AVRM (Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Stelt dat inmenging niet is toegestaan, door wie dan ook. Ook niet door het parlement, ookal heeft die een officieel proces gevolg voor het tot stand komen van deze wet.

Het Hof heeft ook gekeken naar internationale gevallen waarbij dergelijke amnestiewetten zijn gehanteerd; onder andere in Zuid-Amerikaanse landen (waaronder Chili en Peru) . Het Hof heeft meegenomen wat het Mensenrechtercomité van het IVBP, gesteld heeft. Dergelijke wetten zijn ook in deze landen bezweken. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces door een bevoegde onafhankelijke rechtsinstantie.

Het Hof herhaalt de gepleegde criminele daden op 7, 8 en 9 december 1982: moord, gekwalificeerde doodslag, zware mishandeling en/of een poging daartoe. De slachtoffers en nabestaanen, maar ook de verdachten die voornoemde misdrijven hun rechtsbescherming wordt aangetast door de werking van de wijziging van de Amnestiewet. De staat heeft haar verplichtingen op een vrije en volledige genot van rechten en vrijheden niet nagekomen.

Het Hof oordeelt dat de nabestaanden en slachtoffers met de Amnestiewet geen mogelijkheid hebben gehad op een op een eerlijk proces. Het Hof refereert naar de amnestiewet als een zelfamnestiewet die straffeloosheid bevordert. De Amnestiewet zou alleen gerechtvaardigd worden als een ruim algemeen belang gediend werd met de wijziging van de wet. Er is geen sprake van een dergelijke algemeen belang. Het Hof komt tot het oordeel dat de waarheidscommissie nooit bij wet is ingesteld. Er kan daardoor niet worden nagegaan als de rechten van nabestaanden en slachtoffers zijn behartigd.

Beslissing van het Constitutioneel Hof:
De Amnestiewet is in strijd met de grondwet van Suriname. Het is ook in strijd is met geratificeerde verdragen. De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter voor bekrachtiging.

Bron: ABC

Opmerkingen

mood_bad
  • Nog geen reacties.
  • Voeg een reactie toe
    Social Suriname