Continuïteit Surichangebank N.V. niet in geding

In diverse mediaberichten is melding gemaakt van de wijzigingen in het managementteam bij de Surichangebank N.V. Van deze wijzigingen is de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in kennis gesteld door de Raad van Commissarissen en de directie van de bank.

De Centrale Bank volgt de ontwikkelingen nauwlettend en verwacht dat de bank haar interne problemen binnen korte tijd zal oplossen. Uit diverse rapportages is gebleken dat de bank voldoende liquide is, waardoor er geen reden is voor ongerustheid.

De CBvS geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de wet Toezicht Kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. De continuïteit van de Surichangebank N.V. is niet in het geding en de Centrale Bank blijft in nauw overleg met de directie en de Raad van Commissarissen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment