DA’91: Ieders verantwoordelijkheid de Rechtsstaat te beschermen en versterken

DA’91 heeft sinds haar ontstaan de alle mensenrechtenschendingen en in het bijzonder die tijdens de militaire periode in ons land, veroordeeld.

Onze republiek  ging na haar onafhankelijkheid 44 jaar geleden door een hele moeilijke periode in die wij kennen als de “dictatoriale periode“ onder leiding van een groep van zestien militairen die een staatsgreep pleegden op 25 februari 1980. In deze periode hebben er  heel ernstige mensenrechtenschendingen plaatsgevonden.

Op 8 december 1982 werden 15 burgers, zonen van Suriname, vermoord in het Fort Zeelandia, de hoofdzetel van de bevelhebber Desi Bouterse. Op 1 november 2000, ruim een maand voor het aflopen van de verjaringstermijn, werd alsnog een gerechtelijk vooronderzoek begonnen. Op 30 november 2007 is voor de Krijgsraad het strafproces betreffende de Decembermoorden begonnen. De Krijgsraad heeft de 23 verdachten in de 8 decemberstrafzaak voor 29 november opgeroepen om te vernemen wanneer de uitspraak is.

Suriname is een democratische rechtsstaat en DA’91 hecht ontzettend veel waarde aan het beschermen  en verdiepen daarvan. Hoewel wij ons bewust zijn dat elke uitspraak van de rechter emoties kan losmaken bij onze gemeenschap, doen wij een dringend beroep op de totale samenleving om ongeacht de uitspraak, het hoofd koel te houden en het rechterlijk oordeel te eerbiedigen. Uiteindelijk hoort het zo in de rechtsstaat dat het finale oordeel in een strafzaak en dus ook de 8 december 1982 moorden bij de rechter ligt. De rechtspleging is het sluitstuk van de garanties van de burger en zoals de waarnemend President van het Hof van Justitie laatstelijk zei: “de rechtspraak is het sluitstuk van de rechtsstaat.” De samenleving heeft lang gewacht om deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis middels de overwinning van recht en rechtvaardigheid af te sluiten.

DA’91 Publiciteitsdienst

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment