DA’91 verklaring naar aanleiding van uitlatingen minister Hoefdraad richting de direkteur van het Al

DA'91 heeft de ontwikkelingen gevolgd inzake de beschuldigingen van de minister van Financiën naar de directeur van het Statistiek Buro. Het gaat in deze om de beschuldiging geuit door de minister op 21 februari j.l. als zou de directeur de BBP cijfers van het jaar 2010, hebben gemanipuleerd.

De directeur heeft op correcte wijze gereageerd door de minister aan te schrijven en te wijzen op het grievend karakter van dergelijke uitspraken. DA'91 wil opmerken dat door al de jaren heen wij nimmer anders hebben geconstateerd dan dat het Buro van de Statistiek inclusief haar directeur zich steeds zeer deskundig en integer hebben opgesteld bij het produceren van statistieken, die overigens zowel nationaal als internationaal door vele instanties worden gehanteerd.

DA'91 spreekt daarom ook haar ernstige afkeuring uit over de houding en reaktie van Minister Hoefdraad naar de Directeur van het Statistiek Buro, dhr. Iwan Sno . Het is ongehoord en onacceptabel dat een minister zich op een dergelijke wijze uitlaat in de richting van een top ambtelijke functionaris. Wij ondersteunen de eis van dhr. Sno dat de minister de uitspraak rectificeert.

DA’91 Publiciteitsdienst

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment