Dagblad De West weet de hand te leggen op correspondentie tussen Hoefdraad en Gersie

De krant heeft de hand weten te leggen op de correspondentie tussen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie over het opschorten van het Memorandum of Understanding (MoU) door de regering met betrekking tot de monetaire financiering.

Asiskumar Gajadien, VHP-parlementariër en lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën in het parlement, zegt desgevraagd dat Suriname zowel nationaal als internationaal te schande is gezet, nu duidelijk gebleken is dat de regering de samenleving bewust wilde misleiden door onwaarheden in het parlement te vertellen.

De regering heeft via de minister van Financiën op 31 januari in een brief aan Gersie bekendgemaakt, dat de regering het MoU opschort en conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten (10 procent van alle ontvangsten op de lopende rekening) wenst op te nemen. Gersie heeft op 4 februari in een brief aan de minister gesteld geen voorstander te zijn van de opschorting en gevraagd om een spoedoverleg. Op 8 februari heeft de regering te kennen gegeven, dat er absoluut geen sprake is van enige intentie om het MoU in te trekken.

Lees meer bij De West

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment