DC Eric Grauwde geeft leiding aan Paramaribo Zuid-West

Source/ Image by: De Boodschap | Friday 25 Januari 2019

Eric Grauwde is door president Desiré Delano Bouterse beedigd tot districtscommissaris (DC). Hij krijgt de leiding over het verzorgingsgebied Paramaribo Zuid-West. Eerder zwaaide DC Remie Pollack de scepter over dit gebiedsdeel. President Bouterse gaf aan, dat het korps van districtscommissarissen regelmatig wordt aangevuld met nieuwe functionarissen. Het is onder andere om deze redenen dat het nodig is een nieuwe districtscommissaris te benoemen.

Grauwde is benoemd tot DC in algemene dienst. Volgens het staatshoofd heeft de burgervader een belangrijke rol te vervullen binnen het decentralisatieproces. De decentralisatie van regeling en bestuur is een instrument tot de democratisering. De president merkte op, dat geen enkele DC kan werken zonder nauwe betrokkenheid van de gemeenschap. De regering staat volgens het staatshoofd voor decentralisatie, inspraak en participatie om te groeien naar een rechtvaardige samenleving. Hij noemde enkele eigenschappen waaraan een DC moet voldoen. De burgervader moet onder meer plichtsgetrouw zijn, liefde hebben voor het land, voorbeeldig zijn en in staat zijn om de plaatselijke bevolking te inspireren en te motiveren. De president roept de collega DC’s op om hun nieuwe collega alle ondersteuning te geven.

Aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) vertelde de nieuwe DC, dat zijn benoeming tot burgervader een bekroning is op zijn werk. Hij trad in 1987 in dienst van de overheid zonder een idee te hebben dat hij ooit deze hoge functie zou vervullen. Grauwde zegt stage te hebben gelopen in Paramaribo Zuid West met DC Pollack en beschrijft die periode als zeer vruchtbaar. Als kersverse burgervader wil hij werken aan het terugdringen van zwerfvuil en de bermen langs de diverse wegen die hoog onder wiedt staan en de trenzen die dichtbegroeid zijn in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Grauwde zal zich ook sterk maken om op bepaalde plekken voetpaden aan te leggen. De DC verzekerde dat de samenleving van hem een integere functionaris mag verwachten.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment