DC Pansa installeert 19 bestuursambtenaren

De districtscommissaris van Marowijne Zuit-West, Mw. Kenya Pansa, heeft 19 bestuursambtenaren geïnstalleerd. Dit gebeurde op vrijdag 20 december jl. op het Commissariaat te Moengo.

De DC werd geassisteerd door de districts secretaris S. Betterson en de district administrateur R. Pinas om de epauletten op te spelden. De burgermoeder verwacht dat zij zich zullen inzetten om het district verder tot ontwikkeling te brengen. Zij drukte de bestuursambtenaren op het hart om hun werk naar eer en geweten te doen. En wees hen ook op de verantwoordelijkheden die deze functie met zich meebrengt.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment