Dekosur: geschiedvervalsing op kosten van uw portemonnee

In April 2019 verscheen in het nieuws het bericht dat er een nieuw instituut, “Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname”,( DEKOSUR ) zou worden opgericht. Het doel van dit instituut moet de geschiedenis van Suriname opnieuw vast te leggen en het zou in handen liggen van meneer René Baboeram alias Dew Baboeram alias Sandew Hira, de broer van de op 8 december 1982 gemartelde en vermoorde advocaat  John Baboeram.Bij de presentatie van dit Instituut, vielen onder andere twee zaken op:

  • De in opspraak zijnde Postspaar bank schonk € 800.000 (ACHT HONDERD DUIZEND EURO) aan Dekosur en plaatste ook op hun betaalrol SRD 200.000 (SRD TWEE HONDERD DUIZEND) PER MAAND als salaris voor de in diaspora wonende “directeur” Dew Baboeram en zijn personeel.
  • Deze ingehuurde Dew Baboeram, zal de door zichzelf gestelde vraag of de 15 mannen die vermoord en standrechterlijk geëxecuteerd zijn op 8 december 1982, moeten beantwoorden of het platte moord is geweest of een vorm van politiek geweld.

DA’91, voelt zich geroepen de Surinaamse samenleving de naakte waarheid, zonder omhaal, voor te houden n.l. dat deze hele actie centraal gecoördineerd wordt door de verdachten en de cirkel om hun heen en dat de broer van de vermoorde advocaat voor het karretje is gespannen. Het feiteijk doel van Dekosur is om de moordenaars, de handlangers en ‘pater intellectualis’ trachten te verschonen van platte moord en het te camoufleren met “politiek geweld”. Een laffe houding,zoals de moord zelve op weerloze burgers op de trieste avond van 8 december 1982. Deze venijnige propagandavoering heeft als doel te ontkomen aan de mogelijke veroordeling voor de decembermoorden en de goedkeuring van de samenleving hiervan. Voorts worden aanvallen op de rechterlijke macht uitgevoerd die tot nu toe op koers is blijven varen om  gerechtigheid op basis van de onafhankelijkheid en recht als hoogste gezag te handhaven.Dit is immers een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving.

Opmerkelijk is dat de SPSB,een staatsbank, wordt ingezet die op dit moment onder verdenking staat van corruptieve toestanden. Het geld dat ingezet wordt hiervoor is van ons als volk en bedraagt meer dan ZEVEN MILJOEN SRD.  Dit wordt uit onze collectieve zakken geklopt!

Wanneer wij de basis van DekoSur bestuderen dan blijkt dat het een zeer incestueuze organisatie is. Alle organisaties waarnaar gewezen wordt vallen de facto allemaal onder de een en dezelfde persoon, inclusief DIN, Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld.

Wat wij ook constateren is dat in alle landen waar mensenrechtenschenders en dictators zich permanent willen vestigen als de heerser, zij overgaan tot opzet van een vergelijkbare Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda zoals tijdens het nazisme, in een modern jasje zoals een DEKOSUR etc. Ook Venezuela heeft zo’n “decolonizing institute”. En in China heeft de generatie geboren na de gewelddadige moord op demonstrerende studenten op Tianmen square geen weet van het gebeurde. Het is gewoon uitgewist uit  de geschiedenis door de Chinese machthebbers.

Meneer Dew Baboeram is ons bekend om zijn verwoede pogingen de geschiedenis te vervalsen, de rechtsstaat om zeep te helpen, straffeloosheid te propageren ten behoeve van enkelen en minachting te hebben voor rechtzoekenden. Een man die steeds scheld op Nederland , maar wel woont in dat land, waar het recht op leven volledig gegarandeerd wordt,  hen helpt het paspoort te dragen, van hun rechtsbescherming geniet, in tegenstelling tot alle slachtoffers die vermoord zijn  tijdens de militaire periode in ons land.

Het traject verraad de intenties
Als het nu om Hitler, Stalin, Mussolini, of in het huidig tijdperk Maduro, het traject dat gevolgd wordt door de dictator is hetzelfde. De partijpropaganda plaatst ze als leider die midden tussen de mensen staat, denk maar aan de zgn Volkspresident. Deze alternatieve propaganda om mensenrechten-schenders, moordenaars te beschermen en de rechtsstaat Suriname met haar bevolking te ondermijnen moet zich daarom volgens de bedenkers van Dekosur, het anonieme “Comité voor Duurzame Vrede en Verzoening in Suriname, Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld,” de getuigenis van Desi Bouterse” en “Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement”  zorgen dat alle propaganda structureel op dezelfde manier gevoerd wordt en de nationale propaganda leiding (lees Dew Baboeram) de touwtjes stevig in handen houdt. De “eigen groep verantwoordelijken” voor de ernstige misdaden tijdens de militaire periode o.l.v. D.Bouterse, wordt gepresenteerd als vredig, volks  waar nationalistische  en veilige gevoelens bij horen. Met daar tegenover het donkere en bedreigende beeld van onder andere de 15 slachtoffers  van 8 december 1982 die met medewerking van de Amerikaanse Inlichtingendienst – CIA- een staatsgreep zouden hebben willen plegen. Die leugen, zou het ongeciviliseerd gedrag van “vermoorden”’moeten rechtvaardigen met de introductie van het begrip “politiek geweld”.  

DA’91 zal niet schromen het volk  steeds op te wijzen dat wij als fatsoenlijke samenleving de normen en waarden die wij gedurende ons hele bestaan in dit land opgebouwd hebben moeten verdedigen. Als wie dan ook over de schreef gaat, dient hij of zij daar verantwoordelijkheid te nemen en in te staan voor de consequenties daarvan. Niet een  zondebok aanwijzen die onterecht verantwoordelijk moet worden gesteld voor wat misgaat. Het is toch wel heel makkelijk, zoals wij onder de regering Bouterse ervaren, het hedendaagse eigen falen af te wentelen op het koloniale  Nederland en de oppositie. Wie is niet bekend met de ‘A no mi’ methode. Problemen in de gezondheidszorg?…..het zijn de artsen en/of apotheken. Problemen in het onderwijs.het ligt aan de leerkrachten en de bond en ga zo maar door.

Geschiedvervalsing grootste prioriteit!
Het beheer over het onderwijs, m.n. de inhoud van het curriculum en het lesmateriaal dat verstrekt wordt is van ontzettend belang voor de dictator.  Het verwerpelijk adagium “Laat mij de zeggenschap over het geschreven materiaal en ik heb controle over de samenleving” wordt wederom geintrodueerd met medewerking en medeweten van de huidge regering. Door de teksten in het lesmateriaal, m.n. de geschiedenisboeken aan te passen vindt er reeds een vorm van brainwashing plaats en wordt de dictator geportretteerd als de beste leider ooit! Voor het succesvol inzetten van intimidatie, propaganda ( fake nieuws), indoctrinatie en macht door  het regime Bouterse is het herschrijven van de tekstboeken in het onderwijs, m.n. de geschiedenisboeken van ontzettend groot belang. Niet zomaar wordt honderden duizend SRDs en Euro’s  aan de publieke portemonnee onttrokken, om de meester geschiedvervalser, Dew Baboeram te betalen voor het produceren van verwerpelijke leugens in een poging de harde waarheid te wissen. Wij als Surinamers houden vast aan “Recht en Waarheid maken Vrij en zullen moeten afrekenen met dit wanbestuur.

DA’91 Publiciteitsdienst

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment