Delegatie SZF brengt bezoek aan PCS

“Historisch”, zo typeert drs. Raj Jadnanansing, Algemeen Directeur van Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), het bezoek van een topdelegatie van de Stichting Staatsziekenfonds Suriname (SZF) op dinsdag 05 maart 2019 aan zorginstelling.

De delegatie werd geleid door de Algemeen Directeur van SZF, drs. Ricky Kromodihardjo en bestond verder uit de overige directieleden en het managementteam van SZF. Kromodihardjo, die voor het eerst sedert de aanvaarding van zijn directeurschap bij het SZF een bezoek bracht aan PCS, was ingenomen met de uitnodiging voor een bezoek aan de instelling en achtte het van belang om aanwezig te zijn om zodoende meer inzicht te krijgen over de diensten die worden geleverd door PCS. Volgens Kromodihardjo had dit bezoek reeds lang moeten plaatsvinden.

Jadnanansing gaf in een presentatie aan de delegatie een kort overzicht over de diensten die worden aangeboden door PCS en schetste een algemeen beeld over de zorgdekking en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Een overeenkomst tussen PCS en SZF van 2003 werd hierbij tegen het licht gehouden. Volgens drs. Rudi Dwarkasing, wnd. Medisch Directeur van het PCS, investeert PCS in haar dienstverlening naar de samenleving toe, maar gaat dit gepaard met hoge kosten die ergens vandaan moeten komen. Dwarkasing gaf hierbij aan dat SZF hierin een grote rol te vervullen heeft als het gaat om financiering van de zorgverlening, vooral wanneer het de geestelijke gezondheidszorg betreft, omdat het andersoortige type patiënten betreft met een complexiteit aan psychische ziektebeelden die specialistische behadeling behoeven die niet vergelijkbaar zijn met het zorgaanbod bij algemene ziekenhuizen.

Het bezoek van SZF werd voortgezet middels een rondleiding door de instelling waarbij onder andere de opnameafdelingen en het Kinderpaviljoen werden aangedaan. Volgens Jadnanansing is dit bezoek van SZF onderdeel van het traject dat wordt uitgezet door de directie van het PCS om met alle stakeholders waarmee PCS werkt in overleg te treden en PCS de plaats te geven die het verdient als zijnde een geestelijke gezondheidszorginstelling. Partijen zijn aan het eind van dit bezoek overeengekomen een werkgroep in te stellen die de huidige overeenkomst zal evalueren en technische details verder uit te werken.

Afd. Communicatie & Voorlichting

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment