Districtsbegrotingen 2020 ingediend

Conform artikel 54 van de Wet op Regionale Organen hebben de districtscommissarissen vandaag de districtsbegrotingen voor het dienstjaar 2020 ingediend bij minister Edgar Dikan.

De begrotingen geven een weergave van de benodigde middelen om de districtsplannen te kunnen uitvoeren. De districtsplannen zijn resultaten van de hoorzittingen waarop burgers inzichten en wensen hebben bijgedragen hoe zij hun ressorten en districten willen ontwikkelen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment