Districtscommissaris Pansa en Daniel tekenen protocol van overdracht

Source/ Image by: BIC Marowijne | Monday 04 Februari 2019

Op zaterdag 2 februari 2019 plaatsten districtscommissaris Kenya Pansa en districtscommissaris Freddy Daniel hun handtekening onder het protocol van overdracht van het bestuursressort Marowijne Zuid-west bij het bestuurskantoor te Moengo. Pansa voert vanaf dat moment het beheer over het bestuursressort Marowijne Zuid-west, terwijl Daniel Marowijne Noord-oost onder zijn beheer heeft.

Volgens Daniel betekent de splitsing van het district in twee bestuursressorten geenzins dat de mensen worden opgedeeld. Hij riep de gemeenschap op om als eenheid naar buiten te treden en eensgezind te werken aan de opbouw van het district. Hij adviseerde Pansa om alle ressorten de nodige aandacht te geven.

Pansa voerde aan dat Marowijne de potentie heeft om zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van de menselijke hulpbron staat bij haar centraal. Zìj riep ambtenaren op zich te blijven scholen en met liefde te werken aan de opbouw van het district.

Minister Edgar Dikan dankte Daniel voor de bijdrage die hij levert aan Marowijne. Hij merkte op dat hij een persoon is met het hart op de juiste plek voor het district.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment