DNA en Unicef organiseren discussiedag voor jeugdigen

Source by: De Boodschap | Image by: DNA | Monday 19 November, 2018

Onder het thema “Let’s kids ‘take over’ the National Assembly and ‘Go Blue’ to show them support”, hebben De Nationale Assemblee (DNA) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) een discussiedag georganiseerd voor jeugdigen. Deze dag is in verband met World Children’s Day gehouden op vrijdag 16 november 2018.

Elf jeugdigen hebben namens de jongeren in Suriname belangrijke onderwerpen, deze doelgroep rakende, besproken in het parlement. Assembleevoorzitter Jennifer Simons is er tevreden over dat deze jongeren afvaardiging, de meest nijpende issues heeft aangekaart. Het is de eerste keer dat jongeren aan het woord zijn gelaten om hun mening te laten horen aan volksvertegenwoordigers en de regering.

DNA is al geruime tijd bezig om het hoogste orgaan van staat tot een open parlement te maken, waardoor de gewone burger het parlementaire werk beter kan begrijpen. Om dit doel te bereiken wordt de DNA onder andere ondersteund door het Unicef.

Op 20 november 1989 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van het kind goedgekeurd. In verband hiermee, wordt jaarlijks, op deze dag, Wereld Kinderdag herdacht. Een wereldwijd moment ‘voor kinderen, door kinderen.’ Een dag om actie te ondernemen en te pleiten voor bewustwording voor de meest urgente problemen waarmee onze kinderen geconfronteerd worden.

Ruim 70  jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar zijn gedurende een maand getraind door Junior Chamber International in debat- en presentatietechnieken. Dit ter voorbereiding op het wereldwijde debatprogramma Krutu onder leiding van de Back Lot.

De discussiedag is afgesloten met de ondertekening van een belofte. Deze belofte is getekend om het heden en de toekomst van de jeugd en voor elk kind veilig te stellen. Naast de DNA-voorzitter hebben vicevoorzitter Melvin Bouva, de Unicef vertegenwoordiger Silvie Fouet en de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sport- en Jeugdzaken en Justitie en Politie hun handtekening geplaatst.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment