DNA neemt nieuwe Comptabiliteitswet aan

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de ontwerp-wet houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op Staatsfinanciën (Comptabiliteitswet 2017), aangenomen. De nieuwe wet zal ertoe leiden, dat er verbetering komt in de wijze waarop het beheer van staatsfinancien plaatsvindt. Dit zal gestoeld zijn conform internationale standaarden.

Jeniffer Geerlings-Simons, DNA-voorzitter tevens één der initiatiefnemers voor de wetswijziging, gaf aan dat er aan een systeem wordt gebouwd, waarbij niet alles binnen een oogwenk zal veranderen. Echter is wettelijk kader van belang om dat wat de overheid wil bereiken namelijk een beter beheer van staatsfinanciën, te bewerkstelligen. Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, gaf aan dat een andere belangrijke wet in voorbereiding is, te weten de Aanbestedingswet. Het parlement is sedert 2017 bezig geweest met de comptabiliteitswet en heeft uiteindelijk het werk op dit stuk afgerond. Het doet hem goed dat de wet kamerbreed is ondersteund. Coördinator van de regering in DNA, minister Soewarto Moestadja, is blij omdat met deze wet de overheid meer transparantie kan bieden op het stuk van overheidsfinanciën.

Behalve voor de ministeries zal deze wet ook voor de overige staatsorganen en staatsbedrijven zorgdragen dat het financieel beheer van de overheidsfinanciën, beter zal geschieden. De wet is met algemene 35 stemmen op dinsdag 30 juli, aangenomen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment