DNA vertegenwoordigd op COP24

Source / Image by: De Boodschap | Monday 10 December 2018

De Nationale Assemblee (DNA) zal ook vertegenwoordigd zijn op de 24e conferentie over Klimaatverandering (COP24) in Kraków, Polen. Deze vergadering, die op 9 december 2018 wordt gehouden, is georganiseerd door de Inter Parlementaire Unie (IPU). De delegatie bestaat uit de leden Silvana Afonsoewa (delegatieleider), Hans Sandjon en Riad Nurmohamed.

De conferentie wordt gehouden om parlementariërs in de gelegenheid te stellen, uit de eerste hand informatie te verkrijgen over de voornaamste problemen en oriëntaties van COP 24. Ook zal er gecommuniceerd worden met experts en onderhandelaars, die direct betrokken zijn in het Klimaatverdrag besluitvormingsproces en het discussiëren over de verschillende mogelijkheden om de uitvoering van het Parijs-akkoord te verzekeren.

Onderwerpen
Op de vergadering zal onder andere worden gesproken over ontwikkeling en versterking van wet- en regelgevingskaders als stimulerende omgevingen voor klimaatactie op nationaal niveau. Verder zal gesproken worden over hoe omgevingen aantrekkelijk te maken voor investeringen in hernieuwbare energie en economische instrumenten in nationale milieuwetten en –beleid. Aan het einde van de conferentie zal er een slotdocument worden getekend.

Participatie DNA
Het belang voor deelname van DNA, is het versterken van de relatie en samenwerking met de overige organisaties en landen. DNA moet de opgedane kennis en informatie bespreekbaar maken in het parlement, ten behoeve van de Surinaamse samenleving. Hierbij is ook van belang dat er wordt gewerkt aan de milieuwet en dat de informatie waar nodig kan worden geïmplementeerd.

Voor Suriname is het belangrijk om de opgedane kennis en informatie te delen met andere ministeries en belanghebbenden die het tegengaan van klimaatverandering nastreven.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment