DOE betreurt gebeurtenis Roma pit en vraagt diepgaand onderzoek

DOE betreurt enorm het  gebeurde van 28 juli bij het Royal Hill Pit te Rosebel in het district Brokopondo, waarbij er volgens bekomen een persoon het leven heeft gelaten en eengewond is geraakt.

Ook heeft het goudbedrijf IAMGOLD aanzienlijke materiele schade opgelopen. DOE keurt het gebeurde  resoluut af en stelt dat dit niet een gebeurtenis iswaarop wij als Suriname zitten te wachten. Ons land verkeert immers in een moeilijksociaal –economischvaarwater. DOE roept daarom de autoriteiten, het bedrijf Iamgold, de porknokkers en delokale  gemeenschap op, om alles  te  doen  wat nodig is om het hoofd koel tehoudenen gezamenlijk te werkenom de rust te doen wederkereneninhet vinden van een structurele oplossingter  voorkoming van soortgelijke situaties in de toekomst. Tenslotte vraagt DOE de autoriteiten om:

  1. een  diepgaand onderzoek in te stellen naar de oorzaak en aanleiding van het schieten op vermoedelijk ongewapende burgersen het resultaat aan de samenleving te presenteren.
     
  2. de samenleving te informeren naar de status en uitvoering van de overeenkomst  diewas bereikt met de lokale gemeenschappenrondom de concessies van Iamgoldinzake kleinschalige goudmijnbouw in dit specifiek geval en de ordening van de goudsectorin het algemeen. Dit gezien de tragedie die vanwege  goudmijnbouwactiviteiten zich heeft voorgedaan bij Royal HillPiten die zich ook voordoet in de rest van het binnenland van Suriname.

DOE vraagt in dit kader specialeaandacht voor:

a. met kwik, modder en ander giftige stoffen vervuilde rivieren en kreken;

b.de aantasting vande gezondheid  van lokale bewoners vanwege kwik–en andersoortigevergiftiging van rivieren, kreken en land;

c. de enorme milieu-schade welke er wordt aangericht vanwege de “free for all”situatie in de kleinschaligegoudmijnbouw;

d. het afgeven van gronden in concessies aan derden, zonder inspraak of akkoordvan de lokaleinheemsen en marrons, met de dreiging omhente verdrijvenvan gronden die bewoond enbewerktis geworden door hun voorouders.

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)

Het bestuur

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment