DOE-KRUTU: Samenleving bepaalt mede het Verkiezings- en ontwikkelingsprogramma van de partij

Het verkiezings- en ontwikkelingsprogramma van de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) wordt een werkdocument dat voor een goed deel door de samenleving zelf is ingevuld. Middels openbare discussiebijeenkomsten biedt DOE een forum aan de samenleving om voorstellen en oplossingen aan te dragen voor diverse vraagstukken.

Vorige week is in de conferentiezaal van Flex Mall een DOE-KRUTU gehouden met als inleider econoom Steven Debipersad. Onder het thema ‘De economie van Suriname nu en in de toekomst’ is aandacht besteed aan de belastinginkomsten als stuurmiddel.
Uit de presentatie van drs. Debipersad is duidelijk gebleken dat voor de overheid het innen van belastingen bij burgers en ondernemingen als een primaire bron van inkomsten is. Deze groepen ervaren en beschouwen het meer als last in plaats van een ontwikkelings- en sturingsinstrument. Zijn analyse over het belastingsysteem dat meer als “stick” (straf) wordt gebruikt i.p.v. als “carrot” (beloning) waarbij dat op termijn ingezet zou moeten worden voor de nationale ontwikkeling, bracht tal van andere problemen en uitdagingen aan het licht.
De hoge schuldenlast van ruim USD 2,5 miljard in relatie tot slecht bestuur van het huidige kabinet legt een enorme druk op de economie. Het vertrouwen in de door corruptie geplaagde regering neemt steeds meer af, wat niet bevorderlijk is voor het aantrekken van bonafide investeerders.

Debipersad legde tijdens zijn uiteenzetting ook de nadruk op zaken z.a. illegaal kapitaal, “dutch disease” (waarde van de munt te afhankelijk van grondstoffen, met weinig andere goed ontwikkelde sectoren), “resource curse” (rijk aan grondstoffen maar zwakke democratie, veel corruptie, zwakke instituten en weinig duurzame ontwikkeling) en de kansen voor de toerisme, aardolie en agro-industrie.

De DOE-KRUTU was een groot succes gezien de opkomst en reactie van het publiek en markeert de aanzet tot een reeks van sessies die gepland worden. DOE is niet een naar binnen gerichte partij, maar  vraagt naast deskundigen uit haar eigen geleden ook aan andere lokale deskundigen, om met hun kennis en inzicht bij te dragen aan de DOE-KRUTU’s. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om hun inzichten met ons en de rest van de gemeenschap te delen. Hiermee bewijst DOE vastberaden te zijn om de samenleving te betrekken in het bepalen van de ontwikkelingsrichting van het land, die weerspiegeld is in haar verkiezings- en ontwikkelingsprogramma.

De Partij voor Democratie en ontwikkeling in Eenheid (DOE)

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment