e-ID in Suriname een feit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en in het bijzonder het Centraal Bureau voor Burgerzaken hebben een mijlpaal bereikt met de launch van de e-ID. Dit vond plaats op vrijdag 15 maar 2019. Het Bureau voor Burgerzaken te Kwatta was de lokatie alwaar minister Mike Noersalim van Biza samen met vicepresident Michael Ashwin Adhin hun aanvraag, oftewel de enrollment, van hun e-ID konden indienen. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling mocht zich ook aansluiten bij het tweetal.

Richenel Fernand en Mercedes Tjon Soe Tjoi, respectievelijk de oudste en de jongste burger die gerechtigd zijn voor een ID-kaart, mochten tijdens de launch ook hun e-ID aanvragen. Vanwege het feit dat de e-ID niet ter plekke wordt vervaardigd, maar in de print house aan de Jaggernath Lachmonstraat, verplaatste de delegatie zich naar deze locatie. Daar geschiedde de officiële opening van de print house, waarna de voornoemde personen die de enrollment hebben gepleegd, hun e-ID’s in ontvangst mochten nemen.

Minister Noersalim richtte zijn schijnwerpers op de personen die ervoor hebben gezorgd dat de launch van de e-ID een feit is. Hij was de functionarissen heel erg erkentelijk voor het werk dat is verzet op het juridisch vlak, waarbij de wet is voorbereid en aangenomen door de DNA en waarbij ook al de uitvoeringsbesluiten in place zijn gebracht. Ook de inspanningen van het technisch personeel zijn de minister niet ontgaan.

De gedachte om van een ID naar een e-ID over te gaan, is een onderdeel van een groter moderniseringsplan waarbij de overheid haar burgers efficiënter en dienstbaarder ten dienste kan staan en daarnaast een grote mate van veiligheid garandeert. In het Ontwikkelingsplan is de noodzaak tot modernisering en vernieuwing benadrukt. Het ministerie van Biza heeft zich dan ook tot het uiterste ingespannen om met alle betrokkenen ervoor te zorgen dat deze mijlpaal is bereikt.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment