Een reactie van Robert Seute, voorzitter cie volksgezondheid da’91

Reactie “cijfers liegen niet; de kwestie van de Cubaanse artsen

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van dhr. Vivian Gorden, heb ik de behoefte hierop als volgt te reageren: De schrijver mag voorzichtig de conclusie trekken dat de gezondheidszorg in Cuba beter is dan in Suriname. Ondanks dat de schrijver geen oordeel heeft geveld over de competenties van artsen, wil ik voor alle duidelijkheid stellen dat de cijfers op geen enkele manier de indruk moeten wekken dat Cubaanse artsen “betere artsen” zijn dan Surinaamse. Overigens een inburgeringscursus alleen is onvoldoende om in een ”hoera stemming” te verkeren, dat het wel goed komt met de Cubaanse artsen in de gezondheidszorg. De taalbarrière, ondanks een “crash cursus” in het Nederlands of Sranan is een groot obstakel in het leveren van de juiste zorg (instructies omtrent medicatiegebruik, goede communicatie over symptomen en klachten kunnen artsen op een dwaalspoor zetten en een goede diagnose stellen begint met een goede communicatie).

Het feit dat de levensverwachting in Cuba beter is, ligt ook aan andere factoren behalve competente healthcare professionals. Het zal waarschijnlijk liggen aan o.a. een snellere toegang tot de lokale zorg (goede infrastructuur naar het ziekenhuis) en adequate behandelingsopties in de meeste ziekenhuizen daar. En natuurlijk GELD! Dus het kan niet allemaal toegeschreven worden aan competente artsen. Sterker nog, als de snelle toegang tot zorg een grotere bijdrage levert aan de goede cijfers, dan zouden evt. slechte artsen 'gecamoufleerd' worden door die cijfers. Je kan niet een oorzaak-gevolg verband trekken tussen goede artsen – betere cijfers in Cuba. De parameter moet zeker met iets meer nuance worden geïnterpreteerd.

De indicatoren zijn zeker objectief maar je moet voorzichtig zijn met het associëren van die indicatoren met andere variabelen zoals hier de competenties van artsen. Wat wel als debet aan de kwaliteit van onze zorg kan worden aangemerkt is het voortdurende tekort aan Medische verbruiksartikelen en Geneesmiddelen. Met als bagage een jaren lange internationale Sales & Marketing ervaring op het gebied van Medische verbruiksartikelen en Geneesmiddelen heb ik o.a. DNA commissie VGZ in een persoonlijk gesprek er op gewezen dat dit tekort te wijten is aan de onvoordelige wijze van inkoop. In een rapport uitgebracht aan voorgenoemde commissie naar aanleiding van dit gesprek is duidelijk aangeven hoe dit inkoopbeleid zou kunnen worden ombogen.

Ik heb zelf aangeboden om samen met een evenzo ervaren collega pro Deo vorm te helpen geven aan het opzetten van een centraal inkoopbureau voor de gezondheidszorg waarbij minimaal 30% en in sommige gevallen tot wel 80% bespaart zou kunnen worden. Helaas heb ik zoals welhaast tot de dagelijkse praktijk verworden in ons land nooit meer iets mogen vernemen ergo, er is met het rapport dus helemaal niets gebeurd. Jammer allemaal maar de indruk is wel gewekt dat men liever de lange wegen handhaaft waarbij veel aan de spreekwoordelijke “strijkstok” blijft hangen.

De regering zou veel meer moeten investeren in het onderwijs en absoluut meer in de medische opleidingen.Om genoeg huisartsen op te leiden is een professionele visie nodig en, een minister die de nodige competenties beschikt om het ministerie van Volksgezondheid te beheren. (Meritocratie noemt men dat)
Helaas kan men constateren dat de gedane uitspraak van de President dat het ministerie van VG “ gedepolitiseerd zou worden” een suggestie was van datgene. wat wij graag horen en hij daarmee alweer probeerde ons geweten tot zwijgen te brengen.

Robert Seute BSc.
Voorzitter Commissie VGZ van DA ‘91

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment