Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Wat is FATCA?

FATCA is een Amerikaanse wetgeving en is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten van Amerika tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst, genaamd Internal Revenu Service (IRS).

Sinds 1 juli 2014 moeten alle financiële instellingen wereldwijd conform deze wetgeving, informatie over Amerikaanse klanten, doorgeven aan de Verenigde Staten van Amerika. Op grond van deze wet moeten financiële instellingen waaronder ook Surinaamse banken, vaststellen of hun klanten onder deze wetgeving vallen. Deze wetgeving brengt voor klanten van Surinaamse banken mee, dat zij specifieke informatie aan de bank moeten verstrekken.

Voor wie is FATCA van toepassing?

FATCA is van toepassing als u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten van Amerika. Een Amerikaanse belastingplichtige wordt door de IRS omschreven als een ‘US-person’.

Indien één of meerdere van de onderstaande situaties van toepassing is/zijn, is er sprake van een US-person:

 • U heeft een Amerikaans paspoort;
 • U woont in de Verenigde Staten van Amerika;
 • U bent geboren in de Verenigde Staten van Amerika;
 • U heeft een Amerikaans woon-, en postadres of telefoonnummer;
 • U maakt periodiek geld over naar de Verenigde Staten van Amerika;
 • U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres;
 • U heeft een Per Adres (P/A) in de Verenigde Staten van Amerika;
 • Ook organisaties kunnen een US-Person zijn, bijvoorbeeld wanneer ze zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika of zijn opgericht naar Amerikaans recht.

Wat betekent FATCA voor klanten?

Surinaamse banken zijn verplicht vast te stellen of hun klanten op grond van de Amerikaanse wetgeving een zogeheten ‘US-Person’ is. Deze plicht geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten en betekent dat klanten verplicht zijn, om informatie aan de bank door te geven middels het invullen van een formulier van IRS. Deze formulieren zijn:

 • W-8BEN formulier voor een buitenlandse individu (geen Amerikaanse nationaliteit);
 • W-9 formulier voor een Amerikaanse burger (wel Amerikaanse nationaliteit) of een Amerikaanse ingezetene of een Amerikaanse organisatie;
 • W-8BEN-E-formulier indien er sprake is van een organisatie in het buitenland.

Voor de formulieren verwijzen wij u naar www.irs.gov.

Lees meer via deze link.

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment