Govenor CBvS committeert zich aan enorme uitdaging functie

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, heeft de belofte gedaan bij aantreden in zijn functie, om zo transparant mogelijk informatie aan de pers te verschaffen over het reilen en zeilen bij de moederbank van Suriname, ingevuld. Op 19 maart jongstleden vond de persconferentie plaatst.

De governor onderkend dat de Centrale Bank van Suriname voor een enorme uitdagingen staat. Hij zegt genoodzaakt te zijn om zich volledig in te zetten om de bank naar het volgend niveau te tillen en dit met commitment van mede directieleden en medewerkers. Governor van Trikt onderstreept dat de communicatie met de overheid, de regering, met name het ministerie van Financiën intensief zal zijn en dus geen betoog behoeft. Er zal continu overleg worden gepleegd door de monetaire autoriteiten, inzake het financieel- en het monetaire beleid. Het beleid zal gericht zijn op de ontwikkeling van Suriname en stimuleren de economische ontwikkeling in het bijzonder. Er zijn tekenen van verbetering voor de Surinaamse economie, waarbij de groeivooruitzichten gunstig zijn. Deze groei zal voornamelijk gedreven worden door de mijnbouwsector, echter is er nog ruimte voor groei bij andere sectoren en die dienen wij te moeten stimuleren. Voorts is diversificatie voor de economie een noodzakelijke gedachte. Het International Management Forum (IMF), heeft voor Suriname in conformiteit met de Outlook database de komende drie jaar een economische groei tussen 2.1- en 2.5% geprojecteerd. Ook wordt een lage inflatie geprojecteerd voor het middellang termijn wat gunstig zal zijn voor de koopkrachtontwikkeling.

Voor 2019 is de gemiddelde jaar inflatie van 6.5% geprojecteerd, hierbij is er dan sprake van een stabiele wisselkoers. De overheidsfinanciën blijven echter nog een gebied waarbij het bewerkstelligen van evenwicht noodzakelijk zal zijn voor macro economische stabiliteit op middellang termijn. Regelmatige afstemming tussen de CBvS en het ministerie van Financiën is dan daarvoor ook een cruciale voorwaarde om die stabiliteit te garanderen. De gelddekking van onze munt SRD is als stabiel aan te merken en wanneer we dat vergelijken met de internationale reserve dan zitten wij op een dekkingspercentage van rondom de 70%, met andere woorden u hebt een sterke munt. De internationale reserves zijn goed voor importdekking van vijf tot zes maanden.

Deze positieve ontwikkelingen ziet hij echter niet terug als hij kijkt naar de wisselkoersen die gangbaar zijn buiten in de markt. Al enige tijd rust er een druk op de wisselkoersen en vooral de US Dollar. De problematiek rondom de import van chartale USD, vanwege de aanhouding van de Euro-middelen door Nederland in april 2018, doet zich gevoelen in het tekort aan cash USD. Vanwege de Dollarisering van bepaalde sectoren, zoals goud, visserij, hout wensen exporteurs cash USD op te nemen bij lokale banken om betalingen te plegen. Omdat er bijkans een jaar geen USD zijn geïmporteerd zijn die dus ook niet voldoende aanwezig. Exporteurs kunnen nog altijd vrijelijk girale betalingen plegen, importeurs zo ook. Vanwege het lange uitblijven van voldoende USD, zijn de sentimenten overgeslagen naar andere segmenten van de valutamarkt.

De govenor benadrukt dat intensief overleg is gepleegd met banken en geldwisselkantoren en op basis hiervan zijn voorstellen uitgewerkt en worden die stapsgewijs geïmplementeerd. Enkele maatregelen in dat kader zijn: de afschaffing van de transactie kosten op kaststortingen en trekkingen in de Surinaamse munt bij banken. De CBvS heeft derhalve de kosten van haar payment system naar banken ook geëlimineerd, dit moet weer het betaalgedrag in de SRD stimuleren. Grensstorting vreemde valuta, middelen bij banken met onderliggende documenten met verklaring van de herkomst, is opgetrokken van een bedrag van 3000,- naar 5000,-, zijnde USD of Euro. Een dringend beroep is ook gedaan op de commerciële banken om transactie kosten bij kas stortingen in Euro’s tot een minimum te beperken. Voorts zijn we bezig geweest met alle mogelijkheden om de cash USD weer in te voeren, aldus de governor.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment