Herdenking internationale dag van de mens met een beperking

Source / Image by: De Boodschap | Monday 03 december 2018

Vandaag herdenkt ook Suriname de internationale dag van de mens met een beperking. In dit verband hebben de organisaties ‘I Speak’ en ‘Wan Okasie’, op 2 december een paneldiscussie georganiseerd met als onderwerp ‘Inclusief onderwijs’. Het thema van deze discussie was: “Zie mij en niet mijn beperking”. Deze paneldiscussie hebben we als regering toegejuicht, omdat er een forum geboden is voor het uitwisselen van gedachten met en over de positie van de mens met een beperking in onze Surinaamse maatschappij. De regering garandeert deze inzichten mede te zullen nemen bij het aanscherpen van haar beleid.

Anno 2018 moet steeds meer het besef tot ons allen doordringen dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen zonder een beperking. Steeds meer moet dit credo zichtbaar worden in onze daden. Herdenkingsdagen zijn dagen, waarbij we met z’n allen stil moeten staan bij de mijlpalen die we hebben bereikt gedurende het afgelopen jaar.

Het Onderdirectoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is onlangs 2 landelijke campagnes gestart die zich volledig richten op het zichtbaar maken van onze medeburgers met een beperking en het wegwerken van het “tjepoti” stigma dat er op deze groep burgers wordt gelegd. Als slogan wordt gehanteerd: “Kenki a denki dat den sma disi no mang”. Onze medeburgers met een beperking moeten steeds beter integreren in alle ontwikkelingsprocessen van het land.

Het is ook belangrijk dat mensen met een beperking in de spotlight durven te stappen. Komt u naar voren, laat uw gezicht zien, laat weten dat u er bent. De campagne “Sori yu srefi”, is daarom gelaunched om de mensen met een beperking een handreiking te geven vanuit de regering. Un wan yepi’ kraka yu baka, ma yu mus’ sor yu srefi, fu un kan tja yepi gi yu.

De regering Bouterse- Adhin heeft in haar sociaal contract met de samenleving de mens met een beperking hoog op haar agenda staan. Het is om die reden dat het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting binnen de beleidsgebieden waar zij verantwoordelijkheid voor is, alles in het werk stelt om deze doelgroep te faciliteren met de nodige ondersteuning. Reeds in het eerste kwartaal  van 2019, zullen de volgende maatregelen zichtbaar zijn in het beleid op sociale uitkeringen:

  • Mensen met een permanente beperking zullen jaarlijks niet meer hoeven te her-registreren voor het in aanmerking komen van de uitkering. Ze zullen jaarlijks slechts een bewijs van in leven zijn moeten overleggen voor de continuering van de uitbetaling van hun uitkering.
  • Verder is het streven om de uitkering voor mensen met een beperking ook na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar te laten doorlopen en indien er sprake is van een huishouden waarbij beide partners een permanente beperking hebben, de uitkering voor beide personen uit te keren en niet slechts voor 1.

Het een en ander omtrent de uitkering zal door wetgeving, welke is voorbereid door de doelgroep zelf en is aangeboden aan het ministerie, worden gereguleerd. In 2019 zal deze wet ter behandeling worden aangeboden aan DNA.  De nadruk moet ik bij deze op dit laatste leggen, omdat we als samenleving zoveel mogelijk naar moeten blijven streven om de mens met een beperking, voor zover die in staat is, een gelijkwaardige behandeling te geven en dus ook gelijke kansen te bieden. Mensen met een beperking kunnen normaal meedoen in het dagelijkse gebeuren van de samenleving en in het werkveld. Het is onze taak om ze daarin te stimuleren en faciliteren. Om deze reden sympathiseert het ministerie dan ook met het door de VSB genomen initiatief voor het bewerkstelligen van “decent work” voor de doelgroep.

Het ministerie is thans verder actief bezig met het creëren van faciliteiten voor opleidingen van mensen met een beperking en de begeleiding van hen, ten aanzien van plaatsing in beschikbare jobs. Hiertoe zullen in 2019 ook een tweetal programma’s worden uitgevoerd.

Per slot van rekening is het hoofddoel van de regering om een optimaal sociaal klimaat te garanderen voor elke Surinamer en daarvan is ook de mens met een beperking een integraal deel.

Namens de regering wil ik u een riem onder het hart steken en u ervan overtuigen dat de mens met een beperking bijzondere aandacht geniet.  Weet dat de regering uw beperking mede als haar zorg ziet, maar meer nog dat ze ervan overtuigd is dat u evenals elke andere Surinamer een belangrijke bron bent voor de opbouw van ons land. Ook voor u geldt: “You can do the job.”

Ik feliciteer u met deze belangrijke dag.

Minister Cristien Polak

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment