Het Community Resilience Building Project (CRB)

Source / Image by: Het Surinaamse Rode Kruis | Thursday 29 November 2018

Het Community Resilience Building in the Caribbean Project (CRB) is een initiatief van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), het Canadese Rode Kruis en de Canadese overheid die eveneens de financierder is van dit project. Het CRB project team van het Surinaamse Rode Kruis is belast met de uitvoering van dit project in ons land.

Op dinsdag 27 november jl. werden vertegenwoordigers van de diverse ministeries, commissariaten, NGO’s en internationale organisaties ingelicht door het CRB project team omtrent het doel, de resultaten en de activiteiten van het CRB project. Het uiteindelijk doel is om de resilience (de veerkracht) van 7 (zeven) nog te selecteren gemeenschappen in Suriname, met inbegrip van mannen, vrouwen, jongens en meisjes, te vergroten. Hierbij zullen de toepassing van gender sensitieve en op ecosysteem gebaseerde benaderingen van belang zijn.

Tijdens deze meeting werd er een roadmap gepresenteerd om te komen tot resilient communities. De gemeenschappen moeten zelfstandig kunnen optreden voor, tijdens en na calamiteiten. Ook moeten zij nu concrete acties ondernemen, willen zij zich behoeden van de vernietigende effecten van klimaatsverandering. Het thema gender wordt ook benadrukt binnen dit project, omdat natuurrampen niet discrimineren. Mevrouw Sharon Saridjan-Tjokro van het Bureau Gender Aangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse zaken gaf in haar presentatie inzicht in hoe omgegaan moet worden met de genderverschillen voor, tijdens en na rampen en hoe dat een effect kan hebben op een effectieve hulpverlening of awareness van gemeenschappen.

De activiteiten die binnen de gemeenschappen zullen worden ontplooit zijn o.a.: capaciteitsopbouw, vergroten van betrokkenheid van zowel mannen als vrouwen en van diverse stakeholders. Het opzetten van Early Warning Systems en het uitvoeren van micro projecten zijn ook onderdeel daarvan.

De aanwezigen waren ingenomen met dit initiatief en hebben aangegeven zeker vanuit hun instaties de nodige ondersteuning te willen verlenen. De meeting vond plaats in de conference room van het Surinaamse Rode Kruis (SRK).

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment