Hof van Justitie lanceert website met online databank

De staatsmacht in de Republiek Suriname is verdeeld tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht.

De rechtsprekende macht, in de Grondwet genoemd de rechterlijke macht met rechtspraak belast, wordt gevormd door de president, de vice president, de overige leden en de leden-plaatsvervangers van het Hof van Justitie.  Deze rechters behandelen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep civiele zaken en strafzaken.

Bekijk de website van de Hof van Justitie hier.

 

Related links

  • Uitsprakendatabank
    Alle uitspraken in de databank zijn geanonimiseerd volgens het Selectie- en anonimiseringsbesluit.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment