In beslagname van 2 (twee) Toekans

Jachtopzieners van de Dienst ’s Lands Bosbeheer, Afdeling Natuurbeheer, in Nickerie hebben tijdens controle werkzaamheden op donderdag 28 juli 2021 in het MCP gebied ter hoogte van het MCP kanaal twee (2) stuks Toco toekan (Ramphastos toco) in beslag genomen.

De verdachten vermoedelijk Guyanezen hebben zich uit de voeten gemaakt en hebben de dieren onbeheerd achtergelaten. Toekans behoren volgens de Jachtwet tot totaal beschermde diersoorten in Suriname. Vooral de Toko toekan.

Vanwege overtreding van de jachtwet en de wet economische delicten is proces-verbaal opgemaakt. De jachtbuit is voor verdere afhandeling overgedragen aan Politie Corantijnpolder. De Dienst LBB wil benadrukken dat het verboden is om op beschermde diersoorten te jagen, pogen te jagen, doden, vangen, pogen te vangen, het dier of delen ervan in uw bezit te hebben, kopen, ten verkoop aan te bieden, verhandelen en ten geschenke aan te bieden.

Toekans
Een van de meest voorkomende vogels in Zuid Amerika is toch wel deze fruiteter.
Surinamers duiden de toekan ook wel met de naam ‘koejake’ aan, vanwege het hoge en van ver herkenbare geluid dat deze vogel maakt. Het meest algemeen in Suriname zijn de roodsnavel en zwartsnavel toekan.

Verder zijn toekans een familie van vogels uit de orde spechtvogels die voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika.

De familie bestaat uit 47 soorten. De toco toekan is de grootste toekansoort en de grootste vertegenwoordiger van de orde van de spechtvogels. Tevens is het de meest wijdverspreide toekansoort ter wereld.

  • Wetenschappelijke naam: Ramphastostoco
  • Voeding : Fruit, Insecten, kikkers, reptielen, eieren en jonge vogels
  • Leef omgeving: Zuid- en Midden-Amerika

Bron: Natuurbeheer Educatie en Voorlichting

Opmerkingen

  • Nog geen reacties.
  • Voeg een reactie toe
    Social Suriname