Ingezonden stuk: Informatie met betrekking tot de Rechtszaak tegen de hakrinbank

Ik heb mij in beginsel afgevraagd wat ik als individu kan doen tegen een machtige instelling als de hakrinbank maar het probleem is dat ik absoluut niet kan tegen onrecht. Notabene een bank die al 80 jaar een grote familie is waar rechters en notarissen deel van uitmaken.

Wat kun je als individu nog meer dan het verhaal te delen met de vrienden zodat zij in ieder geval nooit slachtoffer worden. Natuurlijk kan ik er niet een ellenlang verhaal van maken maar wil u aangeven hoe dit alles heeft kunnen gebeuren en de huidige stand van zaken.
Mijn krediet kwam uit een fonds van de Europese Investeringsbank en dus had ik onder andere, recht op kwijtschelding. In 2013 bleek mij dat de rekening van DFL plotseling was opgeheven. kort daarop verscheen de hakrinbank met documenten die ik moest tekenen omdat ze de "rechten" hadden overgenomen. Ik heb 2x geweigerd omdat ik niets van DFL had vernomen. de 3e maal kreeg ik een krediet-offerte te tekenen die zou worden opgestuurd naar DFL en daarna zou alles geformaliseerd worden. Dit laatste is nooit gebeurd. Enkele maanden later kreeg ik een notarieel akte dat de rechten waren overgedragen en ik werd gesommeerd om te betalen. Het krediet was nu bijna 100.000 USD hoger maar ik mocht niets zien. Geen saldo-overzicht.

Een overeenkomst met DFL eveneens niet een betaling aan DFL eveneens niet. Ik besloot maar te betalen en 4 maanden later moest ik weer tekenen voor verhoging van de rente en de looptijd en dat heb ik pertinent geweigerd omdat de bank niet transparant was geweest. Toen was het oorlog! Ik kreeg een black-out en belandde op de IC. daarna heb ik een advocaat ingeschakeld. Direkt hierop werd het krediet opgezegd en veiling aangezegd. ( Terwijl ik wel betaalde?????)

Op de 1e dag van het kortgeding heeft de bank, zonder opgaaf van reden, de veiling ingetrokken. Intimidatie?? Wij vroegen toen aan de rechter Johanns om ongeldigverklaring van de documenten vanwege bedrog/misleiding en misbruik van omstandigheden. De zaak duurde ongeveer 2 jaar en in die tijd stelde ik een onderzoek in. op basis van de verkregen bewijzen, werd de vordering gewijzigd in : Ongeldigverklaring wegen valsheid in geschrifte te kwader trouw.

De bank zegde weer veiling aan terwijl de eerste rechtszaak nog liep waarin we hebben aangetoond dat er sprake was van valsheid in geschrifte. De rechter meneer Charan sprak vonnis uit om te veilen terwijl het krediet was opgezegd toen ik nog betaalde en dus was het op basis van een fictief gecreeerde achterstand en terwijl er nog een rechtszaak gaande was waarin was aangetoond dat de documenten vals waren opgemaakt. hakrinbank heeft niet gekozen voor communicatie doch voor zeer schaamteloos machtsvertoon en het leed dat de bank daarmee heeft aangericht in de gehele familie, kan hen geen worst schelen.

Nu het hogerberoep: Wij hebben het Hof sinds vorig jaar gevraagd om de drie vonnissen te voegen zodat het alle drie in een zaak wordt behandeld maar het Hof heeft steeds verzuimd om het vonnis van charan te voegen. Op 01 februari heeft het Hof zelfs beslist dat zij de hakrinbank in de gelegenheid stelt om aan te geven als ze accoord gaan met de voeging??????? wie bepaalt het eigenlijk???

Een conclusie over de gang van zaken bij het Hof zal ik nog niet trekken maar ……………… Mijn overtuiging is nu dat de Overheid de rechtszekerheid niet kan garanderen en dus geen rechtsbescherming biedt aan de burgers. weet dus wat u te wachten staat!!!!!

Suriname een failed state???

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment