Instructies Bureau Intellectuele Eigendom

Source/ Image by: Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme | Thursday 10 Januari 2019

Instructies bij het invullen van het modelverzoek tot inschrijving en/of andere handeling van een fabrieks- of handelsmerk.

TE OVERLEGGEN BESCHEIDEN

De verzoeker tot inschrijving van een fabrieks- of handelsmerk dient bij de aanvraag de volgende bescheiden te overleggen:

 • Het getypt verzoek (inclusief de in een bijlage opgenomen warenlijst) in tweevoud; er is geen warenlijst nodig bij naamswijziging, adreswijziging en overgang;
 • In geval van een logo: op elk verzoek een logo plakken met een afmeting van minimaal 4×4 en maximaal 7×5 cm en tien (10) extra identieke logo’s indienen;
 • Op elk verzoek moet u een plakzegel plakken ter waarde van minimaal SRD 1,50 en uw handtekening geheel of gedeeltelijk erop plaatsen en daarnaast ook twee (2) extra plakzegels van minimaal SRD 1,50 indienen;
 • Op de volmacht bedrijfsstempel of notarisstempel met daarop duidelijk leesbaar in Westerse karakters aangegeven de naam van het bedrijf en/of de notaris; in geval de verzoeker (belanghebbende) een rechtspersoon is:
  – Een recent origineel KKF uittreksel (bij N.V.’s)
  – Een kopie van de statuten van de stichting/vereniging of een verklaring uit het Stichtingenregister.

Belangrijk:

 • Per verzoek kan er slechts één merk ter inschrijving worden aangeboden. Wenst u meerdere merken in te schrijven, dan dient u even zoveel verzoeken daartoe in te dienen.
 • U kunt een merk laten registreren op uw eigen naam of op uw bedrijfsnaam (handelsnaam).
 • Indien u de kleur van het merk als onderscheidend kenmerk wenst, dient u in het kort aan te geven in welke kleur of kleuren het merk is afgebeeld.
 • Een merk dient ter onderscheiding van de eigen waren (producten) van die van anderen. Deze waren worden onderverdeeld in diverse klassen. Een merk kan voor meer dan één klasse van waren worden ingeschreven. U dient (in de bijlage) specifiek aan te geven voor welke waren (producten) u het merk gaat gebruiken. Een overzicht van de klassenindeling wordt u samen met het modelverzoek verstrekt.

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment