Internationale Dag van de Moedertaal

Talen zijn de krachtigste instrumenten om ons tastbare en ontastbare erfgoed te behouden en ontwikkelen. Op 21 februari 1999 werd de Internationale Dag van de Moedertaal, door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in het leven geroepen en vanaf 21 februari 2000 wordt deze dag elk jaar gevierd.

De aanleiding om de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ op 21 februari te vieren, kwam nadat er rellen in 1952 uitbraken en diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals, de zesde taal van de wereld, erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. Het doel van deze dag is enerzijds het bevorderen van de taalkundige verscheidenheid en meertalig onderwijs en anderzijds het bewustmaken van taalkundige en culturele tradities die gebaseerd zijn op begrip, tolerantie en dialoog.

Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen. Meertalige en multiculturele samenlevingen bestaan ​​via hun talen, die traditionele kennis en culturen op een duurzame manier overbrengen en behouden.

Ten minste 43% van de naar schatting 6000 talen die in de wereld worden gesproken, lopen gevaar. Slechts een paar honderd talen hebben echt een plaats gekregen in onderwijssystemen en in het publieke domein en minder dan honderd worden gebruikt in de digitale wereld.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment