Invulling aan thema ‘Dieren en Welzijn’ van OS 2 Flustraat door LVV

Source / Image by: De Boodschap | Monday 26 November 2018

De OS 2 Flustraat heeft vanaf het schooljaar 2016, in samenwerking met het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, jaarlijks terugkerend het thema “Dieren en Welzijn” geïntroduceerd aan haar pupillen. Gedurende de infosessie wordt op een kindvriendelijke manier aandacht besteed aan liefde voor dieren en hoe met hen om te gaan.

Het onderdirectoraat heeft eerder deze maand wederom invulling gegeven aan dit thema. Aan zevenenveertig (47) leerlingen en hun leerkrachten is er informatie verstrekt over dieren en hun welzijn. Daarnaast hebben zij geleerd om onderscheid te maken tussen landbouwhuis-, wilde – en gezelschapsdieren.

Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust worden van het belang van dierenwelzijn, leren hoe zij een dier moeten benaderen en weten welke verzorging hun (huis)dieren nodig hebben. Daarnaast is het ook van belang dat kinderen een mening moeten kunnen vormen over de veehouderij in Suriname.

Volgens Sandra Dunkers, hoofd kleuterleidster van de OS 2 Flustraat, kan deze jaarlijks terugkerende informatiedag als een geslaagd project worden beschouwd. Dit schoolproject wordt gecoördineerd door de afdeling Educatie- en Voorlichting van het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van LVV.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment