Kan ik misleid worden wanneer ik een christen ben?

De Bijbel waarschuwt ons dat, tragisch genoeg, sommige mensen die een tijdje echte christenen lijken te zijn, zich uiteindelijk van Jezus afkeren. Ze zouden Hem door omstandigheden kunnen verlaten. Misschien vanwege vervolging (Marcus 4:17) of verleiding (1 Thessalonicenzen 3: 5). Of ze zouden geleidelijk van Hem kunnen afdrijven (Hebreeën 2: 1). Beetje bij beetje verdrijven andere prioriteiten Jezus uit het centrum van hun leven (Marcus 4:19; 2 Timotheüs 4:10).

Hoe dan ook, door weg te lopen van Jezus, onthullen ze, dat ze in de eerste plaats nooit echt aan Hem toebehoorden (1 Johannes 2:19). Helaas is Jezus duidelijk dat alleen zij die standvastig zijn tot het einde gered zullen worden (Mattheüs 10:22). Degenen die niet in Zijn liefde blijven, zullen in het vuur worden gegooid (Johannes 15: 5-6).
Verantwoordelijkheden

De Bijbel geeft ons twee serieuze verantwoordelijkheden, namelijk:

  • om onze eigen “roeping en verkiezing vast te maken” (2 Petrus 1:10)
  • om onze christelijke broeders en zusters aan te moedigen te volharden, zodat de wil niet “verhard wordt door de verleiding van de zonde” (Hebreeën 3:13).

We moeten oppassen dat we niet door de duivel worden misleid (2 Thessalonicenzen 2: 9-10); door valse leraren (2 Petrus 2: 1), of zelfs door onszelf (Mattheüs 7: 21-23; 2 Korinthiërs 13: 5). Christenen die arrogant veronderstellen dat ze veilig zijn, lopen in het bijzonder gevaar (1 Korinthiërs 10:12).
Volharding

Wanneer we deze zeer ernstige waarschuwingen en verantwoordelijkheden lezen, kunnen we ons gemakkelijk nerveus gaan voelen. Dan begin je je zorgen te maken: “Hoe veilig is mijn geloof?” Het goede nieuws is echter dat de Bijbel schittert met aanmoedigingen voor echte christenen! Als je iemand bent die Jezus volgt, op Hem vertrouwt en zijn woord gehoorzaamt, kun je er zeker van zijn dat zowel Jezus als onze hemelse Vader je stevig vasthouden. Dat niemand je uit Zijn hand kan rukken (Johannes 10: 27-30). Zelfs als de hele wereld zou worden misleid door valse wonderen en tekenen, zal God je nooit laten misleiden (Marcus 13:22). Niets in de hele schepping zal je ooit scheiden van de liefde van God (Romeinen 8: 38-39). Want uiteindelijk hangt jouw volharding niet af van je eigen kracht, maar van de kracht van God (1 Petrus 5: 10-11).

In feite is de reden dat je vandaag een waar geloof in Jezus hebt, dat God je van eeuwigheid persoonlijk heeft uitgekozen (Efeziërs 1: 4) om Zijn kind te worden (Romeinen 8:29). En Hij heeft de Heilige Geest gezonden om je een nieuwe geboorte te geven (Johannes 3: 5-8) toen je het evangelie geloofde (Jakobus 1:18). Als God dit al voor je heeft gedaan, kun je er zeker van zijn dat Hij nooit het reddingsproject dat Hij in jouw leven is begonnen, zal opgeven. (Filippenzen 1: 6). Als je een echte christen bent, dan is je erfenis 100% veilig in de hemel (1 Petrus 1: 4). In de hemel is je naam al vóór de schepping van de wereld geschreven in het Boek des Levens (Openbaring 13: 8)!

Lees meer op Bijbelwoord

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment