KKF hekelt zware-dieselprijs Staatsolie voor energieopwekking

Paramaribo – Hoewel de energietarieven al officieel zijn vastgesteld, blijft de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) kritisch over de totstandkoming van de nieuwe tarieven. Een nadere analyse leert volgens de organisatie dat de kostprijs van Staatsolie voor zware diesel die aan haar eigen dochtermaatschappij Staatsolie Power Company Suriname en de Energiebedrijven Suriname (EBS) wordt geleverd te hoog is. Dinsdagavond is met leden en andere delen van het bedrijfsleven hierover virtueel vergaderd.

De KKF geeft als voorbeeld aan dat op 1 juli de wereldprijs voor zware diesel 61,75 US dollar was. Toch werd deze door Staatsolie aan de twee bedrijven verhandeld voor zeventig US dollar, oftewel 13 procent boven de internationale prijs. De kamer is van mening dat vanwege de steeds moeilijkere internationale afzet van dit product, Staatsolie dit minstens 20 procent goedkoper zou moeten slijten op de nationale markt. “Bij de totstandkoming van de energietarieven wordt slechts de aandacht gegeven aan de processen bij de EBS, maar niemand heeft de zaak integraal bekeken”, aldus een zegsman.

De kamer rekent voor dat ten behoeve van de energievoorziening jaarlijks ongeveer één miljoen barrels van de zware olie wordt gebruikt. De gemiddelde prijzen in acht genomen, zou volgens de calculaties op jaarbasis ongeveer 25 miljoen US dollar kunnen worden bespaard. De bevindingen van de bedrijvenorganisatie zijn vervat in een rapport dat aan de regering zal worden aangeboden.

De KKF geeft aan dat in 2017 volgens de boeken van de EBS, het bedrijf in feite een winst van SRD 62,5 miljoen had. Echter, dit werd tenietgedaan omdat dochtermaatschappij Ogane een verlies leed van SRD 82,6 miljoen, waardoor het totaal bedrijf in het rood kwam te staan. Dit gegeven en de vermeende overvraging voor de zware diesel ziet de KKF als molenstenen om de nek van de EBS om te komen tot eerlijke nieuwe tarieven.

Volgens de bedrijvenorganisatie speelt ook nog een andere zaak die van invloed is op de nieuwe prijzen. De staat zou van plan zijn om een vermeende schuld van 350 miljoen US dollar die de EBS bij hem zou hebben, in te minderen. In het Staatsschuldenplan dat president Chandrikapersad Santokhi op 15 juni aan De Nationale Assemblee heeft doen toekomen, staat aangegeven dat de EBS ter in mindering van deze schuld, een schuld van SRD 1,4 miljard bij de banken zal overnemen. De nieuwe tarieven die zijn vastgesteld zouden de EBS in staat moeten stellen deze schuld bij de banken af te lossen zegt het document.

De bedrijvenorganisatie beschikt over informatie dat De Surinaamsche Bank als hoofd van een consortium van banken aan het op Curaçao gevestigde River Corporate Finance de opdracht heeft gegeven of inderdaad het energiebedrijf deze schuldaflossing zou kunnen doen. “De impact van deze schuldovername zal in ieder geval doorwerken in het elektriciteitstarief, aangezien alleen de rente van 10 procent al gauw SRD 140 miljoen zal kosten”, aldus de KKF.

Bron: DWT

Opmerkingen

  • Nog geen reacties.
  • Voeg een reactie toe
    Social Suriname