Laat u niet misleiden door kwaadwilligen op Facebook!

Source/ Image by: De Boodschap | Sunday 30 December 2018

Steeds meer personen worden getuige en soms zelfs slachtoffer van kwaadaardig gedrag op Facebook. Hierbij hebben kwaadwilligen het moedwillig gemunt op veelal regeringsleden. Er worden neppe Facebook profielen geopend van de regeerders, waarmee personen worden benaderd om zogenaamd zaken te doen. Laat u niet misleiden door kwaadwilligen! Regeringsleden zullen u nooit via social media benaderen om zaken te doen.

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) drukt u op het hart om niet in te gaan op vriendenverzoeken die zogenaamd afkomstig zijn van regeringsleiders. Het is in de afgelopen periode gebleken dat Facebook-gebruikers veelal worden misleid onder het mom van het sluiten van een lening. In sommige gevallen wordt men benaderd om geld over te maken om in aanmerking te komen voor verschillende zaken. Mensen worden ook gevraagd om hun rekeningnummers door te spelen voor het ontvangen van grote bedragen vanuit het buitenland.

In de afgelopen periode zijn vaak van regeringsleden neppe Facebook profielen gemaakt. Recent is gebleken dat personen benaderd worden met een neppe Facebook profiel van vicepresident Michael Ashwin Adhin. Op de juiste pagina van de vicepresident is een blauwe vink waar te nemen. Het NII attendeert u erop om extra alert te zijn bij het accepteren van vriendenverzoeken op Facebook.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment