LC Parwani doneert SRD 25000 aan Huber Stichting

Source by: Lions Club Parwani | Friday 28 December 2018

Lions Club Parwani heeft afgelopen zaterdag een bedrag groot SRD 25000 gedoneerd aan de Huber Stichting. De serviceclub is ingegaan op een verzoek welke is gedaan door Saliema Jahangier-Jahangir , directeur van bovengenoemde stichting. “In het kader van het decentralisatieproces, hebben wij gemeend onze diensten uit te breiden naar het district Commewijne t.w. Reebergweg # 55 te Tamanredjo.

In juni 2015 hebben wij een woonhuis met 2 slaapkamers gefinancierd gekregen van een fonds in Nederland. Hier wordt 24 uurs opvang geboden aan 8 behoeftige jong volwassenen met meervoudige beperking, die wees/half wees of verstoten zijn, terwijl een pupil met een visuele en lichamelijke beperking uit Tamanredjo zelf, het dagverblijf bezoekt. Via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben wij lokale medewerkers uitgeleend gekregen die deze groep verzorgen en begeleiden. Deze groep bewoners heeft bijna geen familie contact waardoor de stichting alle zorg op zich heeft.

Gelet op de zeer beperkte ruimte van dit houten en zeer verouderde woonhuis met slechts 2 kleine slaapkamers en met een klein bad en toiletruimte en vooral de grote vraag naar permanente opvang voor deze doelgroep, zijn wij voornemens om in het nieuwe jaar een aanvang te maken met de nieuwbouw van onze dependance. Het ligt in de bedoeling om deze nieuwbouw volledig rolstoel toegankelijk te maken zodat de bewoners zo zelfstandig mogelijk begeleid kunnen worden. Ter realisering van dit nieuwbouw project naderden wij met het verzoek een bijdrage te leveren, hetzij in natura hetzij in contanten zodat deze groep bewoners verzekerd is van een optimaal woongenot”, aldus Jahangier. Lions Club Parwani heeft ingespeeld op dit verzoek en gaf de stichting het bedrag, welke zij uit hun activiteiten vergaren. Jahangier is zeer blij met deze geste van de Parwani. Zij hoopt dat ook anderen uit de samenleving een voorbeeld zullen nemen hieraan.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment