Listings in Butchers and Ministries near Kwatta

Showing 12 of 21 results
Jaggernath Lachmonstraat 167, Flora, Paramaribo, Suriname
7.21 mi from Kwatta
Het Ministerie van Openbare Werken bestaat uit drie directoraten t.w.: het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BWD), het Directoraat Civieltechnische Werken (CTW) en het Directoraat Openbaar Groen (OG).
Claim your business listing Today!
Dr Samuel Kafiluddistraat 117-123, Zorg en Hoop, Centrum, Paramaribo, Suriname
8.08 mi from Kwatta
Het onderwijssysteem van Suriname is gecentraliseerd en wordt gecoördineerd, geleid en gereguleerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). Het ministerie is ook de grootste financier van onderwijsdiensten.
Claim your business listing Today!
Tibitistraat 4, Hoofdafdeling Deliquentenzorg, Beekhuizen, Paramaribo, Suriname
8.49 mi from Kwatta
Claim your business listing Today!
Gemenelandsweg, Hk Johan Adolf Pengelstraat, Suriname
8.65 mi from Kwatta
Het huidig Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) werd ingesteld in 1946.
Claim your business listing Today!
Frederik Derbystraat 53, Centrum, Paramaribo, Suriname
8.89 mi from Kwatta
Het Onderdirectoraat “Nationale Jongeren Aangelegenheden” ( N.J.A.) stelt zich ten doel om de jeugdproblemen, de gesignaleerde vraagstukken systematisch tot een structurele oplossing te brengen.
Claim your business listing Today!
Letitia Vriesdelaan 8 - 10, Cultuurtuin, Rainville, Paramaribo, Suriname
9.03 mi from Kwatta
Waarborging van voedselzekerheid en voedselveiligheid van agrarische producten voor de Surinaamse samenleving, en het bevorderen en faciliteren van duurzame ontwikkeling voor de agrarische sector.
Claim your business listing Today!
Havenlaan 1, Beekhuizen, Paramaribo, Suriname
9.26 mi from Kwatta
Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft een visionaire en leidende rol in de duurzame en innovatieve economische ontwikkeling, gericht op de verhoging van het nationale en internationale concurrentie vermogen van Suriname voor ...
Claim your business listing Today!
1 2

Images may be subject to copyright.
Please note that the location distance (filter) is specified in miles - 1 mile (mi) = 1.60934 kilometre (km).

Need help? (+597) 401-968

Download today!

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'