Claiming "De Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen"

QUICK AND EASY. JUST FOLLOW THE 3 STEPS