Advertisement

Listings in Ministries

Ministerie van Openbare Werken,Transport en Communicatie

in Government Agencies, Ministries

Het Ministerie van Openbare Werken bestaat uit drie directoraten t.w.: het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BWD), het Directoraat Civieltechnische Werken (CTW) en het Directoraat Openbaar Groen (OG).

Jaggernath Lachmonstraat 167
Flora, Paramaribo
Suriname

Owner or Manager? Claim this listing! or call Social Suriname: (+597) 401-968

Bookmark this |Send E-mail

Review this

(+597) 531-491

Ministerie van Buitenlandse Zaken

in Ministries

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich in om Suriname tot een beter land te maken. Dat doet zij door relaties aan te leggen c.q. te onderhouden met de verschillende landen en organisaties in de wereld.

Henck Aaronstraat 8
Centrum, Paramaribo
Suriname

Owner or Manager? Claim this listing! or call Social Suriname: (+597) 401-968

Bookmark this |Send E-mail

Review this

(+597) 477-030

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

in Ministries

Waarborging van voedselzekerheid en voedselveiligheid van agrarische producten voor de Surinaamse samenleving, en het bevorderen en faciliteren van duurzame ontwikkeling voor de agrarische sector.

Letitia Vriesdelaan 8 - 10
Cultuurtuin, Rainville, Paramaribo
Suriname

Owner or Manager? Claim this listing! or call Social Suriname: (+597) 401-968

Bookmark this |Send E-mail

Review this

(+597) 479-112

Ministerie van Volksgezondheid

in Ministries

De werkzaamheden van het Ministerie van Volksgezondheid worden bepaald door het beleid dat zij uitzet. In dit beleid staan de visie en de missie van het Ministerie voorop.

Henck Arronstraat 64
Centrum, Paramaribo
Suriname

Owner or Manager? Claim this listing! or call Social Suriname: (+597) 401-968

Bookmark this |Send E-mail

Review this

(+597) 410-441

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

in Ministries

Het ministerie van NH werd op 26 juli 1958 opgericht met als diensten G.M.D, D.E.V, D.W.V en B.I.S en bestaat dus al langer dan 50 jaar.

Mr J C De Miranda Straat 13-15
Centrum, Paramaribo
Suriname

Bookmark this |Send E-mail

Review this

(+597) 474-666

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

in Ministries

Het huidig Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) werd ingesteld in 1946.

Gemenelandsweg
Hk Johan Adolf Pengelstraat

Suriname

Owner or Manager? Claim this listing! or call Social Suriname: (+597) 401-968

Bookmark this |Send E-mail

Review this

(+597) 476-322

Images may be subject to copyright.
Please note that the location distance (filter) is specified in miles - 1 mile (mi) = 1.60934 kilometre (km).

Need help? (+597) 401-968

Download today!
Advertisement

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'