LR deal tegen het Surinaams belang

In haar onderzoek naar de ware aard van de recent aan het licht gekomen overeenkomst tussen de regering Bouterse en de LR Group LTD constateert DA’91 een reeks van feiten die bevestigen dat deze overeenkomst niet in het belang is van de onze Surinaamse samenleving.

De LR Group LTD of Kaplan Planning Services LTD
Onderzoek toont aan dat de LR Group LTD internationaal gelinked wordt met o.a. wapenhandel, waartoe behoord het verzorgen en/of faciliteren van wapenleveranties aan dictators. Ook is de LR Group betrokken bij massale hacking activiteiten betrokken. De LR Group vervult ook een linking functie naar Rusland en Russisch gesteunde regiems zoals Servië. Achter deze instantie staan slechts twee personen en het adres dat wordt gegeven voor deze organisatie kent geen actief kantoor. Voorts toont onderzoek dat LR Group LTD naar gelang behoefte van identiteit wisselt. In Suriname blijkt dat onder de naam Kaplan Planning Services LTD er in maart 2016 een plan voor de agrarische sector is gepresenteerd. Gevolgd door een ander mega project de zgn.: Cross Cutting Capacity Development Project. Dit ‘mega’ project heeft tot doel de overheidsstructuur te versterken, evenals civil society mechanismen en het verbeteren van het Institutioneel Framework voor de implementatie van de Rio Conventie en het verkrijgen van wereldwijde voordelen voor het milieu. Met deze projecten gaan miljoenen US Dollar gepaard zonder dat er enige transparantie is naar de samenleving.

Het Agro Industrieel park
Bestudering van het project plan bevestigd dat de vanaf melk tot eieren tot kippenvlees tot aan groenten ( incl. pepers) op mega schaal geproduceerd zullen worden. Er zijn locaties op o.a. Saramacca aangewezen evenals wat nog rest van de Slands boerderij. De projecties/ productie uitgangspunten bij o.a. de productie van melk zijn zeer ongeloofwaardig. 500 Melkkoeien zullen geïmporteerd worden vanuit een niet nader genoemde locatie en zullen haast driemaal zoveel melk produceren als onze lokale koeien. Deskundigen van DA’91 twijfelen ernstig aan de realiteit van deze projectie op basis van harde feiten. Terwijl wij recent een credit line hebben ondertekend met India voor 11 miljoen USDollars voor versterking van onze Melkcentrale wordt er in het project wederom geld gestoken in de opzet van een nieuwe melkcentrale.

Opmerkelijk is ook de 550 ha van zogenaamde open teelt waarbij onder geïrrigeerde omstandigheden aller handde gewassen geteeld zullen worden.  Alle producten uit dit plan zullen op de lokale markt worden afgezet. Het gevolg zal zijn dat onze totale agrarische sector binnen 5 jaar volledig kapot gemaakt zal worden. Surinaamse boeren zullen hun producten niet meer kwijtraken.

Dan is er de Trainingsfaciliteit die is opgenomen in het project die veel overeenkomsten vertoond met een soortgelijk project dat ook met China is overeengekomen, waarbij het bij de laatste een schenking zou betreffen. Vreemd genoeg kiezen wij er dus weer voor om te betalen voor de opzet van een training center terwijl wij er eentje gratis krijgen. Zeer opmerkelijk en zorgwekkend is dat er wordt aangegeven lokale boeren mogen meelopen maar niet mee participeren.

Als klap op de vuurpijl zal Suriname alle financiën beschikbaar stellen, waaronder USD 15 miljoen (15% van de totale som) voorschot en eind van dit jaar ontvangen zij ook nog 25% van de Bruto winst, alle faciliteiten w.o. grond en infrastructuur beschikbaar stellen, maar NIET bemoeien in het management van het project. Eventuele geschillen worden niet volgens het Surinaams recht beslist maar volgens het Nederlands recht.

De ondertekening van het addendum vond plaats in afwezigheid van de huidige minister Parmessar, maar dat maakt het nog steeds zijn verantwoordelijkheid. De vraag is hoe hij enige boer nog onder ogen zal komen. Minister Soerdjan heeft daar blijkbaar geen problemen mee want hij ondertekende het addendum op 27 Juni 2019.

VP Adhin zijn rol
Onderzoek heeft ook aan het licht gebracht dat de vice-president Adhin een aansturende rol heeft in de aanwezigheid van deze LR Group LTD. Recent bracht Adhin nog een bezoek aan Israël. Informaties bevestigen dat Adhin, die ondersteuning geniet van personen op het Kabinet van de President,  ontzettende druk uitoefent voor de accordering en uitvoering van het project. Wanneer wij cijfermatig indicaties hebben dat USD 67 miljoen overmatig, wel haast driemaal, het bedrag is dat daadwerkelijk nodig zou zijn voor de opzet van een dergelijk project dan laat het zich raden welke belangen gediend worden in deze. Dit wordt nogmaals bevestigd wanneer een dergelijke grote lening wordt genomen en gegeven aan een bedrijf dat niet via een openbare aanbesteding is aangetrokken, maar via een ‘vrienden’ dienst vanuit de vice-president.

Wat nu
Deze kwestie vertoont veel overeenkomsten met de Chinese Hacktrawlers kwestie. Niet alleen is het een project dat anti-Suriname is, maar het is duidelijk dat het hier een zeer onrealistisch project betreft, zowel de productie cijfers evenals de financiële begroting. Het is ook duidelijk dat dit project niet op zichzelf staat, maar onderdeel vormt van een reeks aan ‘mega’ plannen die schitteren in geheimzinnigheid en miljoenen US Dollars kosten. In vele ontwikkelingslanden waar corruptie aan de orde van de dag is is dit het systeem dat regeringen hanteren, de zgn. Witte Olifanten,  om ‘geld te  maken’. Ook in Suriname! DA’91 eist dat dit project per direct stopgezet wordt. Indien de regering USD 67 miljoen wenst te lenen voor de agrarische sector, laat het dan geïnvesteerd worden in faciliteiten en ondersteuning naar onze eigen boeren.

Voorts eisen wij dat alle projecten waar Kaplan Planners LTD en LR Group LTD openbaar gemaakt worden inclusief de reeds betaalde gelden.

 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment