Luchtvaartdienst navigatieapparatuur doorstaat tweede controle met vlag en wimpel

In het laatste kwartaal van 2018 is de Luchtvaartdienst na lange, gedegen en goed uitgedokterde planning, ertoe overgegaan nieuw navigatieapparatuur te installeren op de Johan Adolf Pengel Internationale luchthaven. Dit apparatuur bestaat uit de Localizer en de Glideslope en de VOR/DME.

De Localizer en de Glideslope vormen tezamen het ILS-systeem

Dit apparatuur draagt er zorg voor dat luchtvaartuigen de JAPI Airport kunnen traceren en bovenal een veilige landing kunnen uitvoeren onder elke weersomstandigheid.

Na de installatie werd het systeem in 2018 gelijk aan een eerste flight check onderworpen. Dit gebeurde met een special daarvoor ingericht vliegtuig. Het systeem werd door de technici goedbevonden en in gebruik genomen.
Internationaal is vanwege de garandering van de vliegveiligheid gesteld dat na 6 maanden in gebruik te zijn geweest, het systeem aan een tweede flight check moet worden onderworpen.

Het systeem werd aan de tweede flight check onderworpen in de periode 09 mei – 14 mei 2019. Op 15 mei 2019 werd de finale rapportage uitgebracht aan Faizel Baarn, Hoofd van de Luchtvaartdienst. De finale rapportage luidt dat het systeem perfect functioneert en er geen storende bevindingen zijn geconstateerd.

Baarn geeft aan bijzonder trots te zijn op zijn technici van de afdeling Radio Technische en Elektronische Diensten. Dit, omdat zij dit systeem na gedegen training genoten te hebben in de Verenigde Staten, nagenoeg onder eigen supervisie zelf hebben geïnstalleerd. Voorts hebben zij getoond onderhoud te kunnen plegen en waren tevens in staat de tweede flight samen uit te voeren met de daarvoor ingehuurde piloten, met wederom een gespecialiseerd luchtvaartuig. De samenwerking met diverse afdelingen van de JAPI Airport, alsmede de Luchtverkeersleiding was perfect te noemen. “Door samenwerking en begrip voor elkaar bereiken we als Sranang mangs heel veel”, citeerde Baarn.

Met de installatie van het nieuw ILS-systeem en de twee flight checks achter de rug met het positief resultaat, laat de Luchtvaartdienst optekenen dat wederom is getoond te hebben gewerkt aan het verder opkrikken van de reeds bestaande operationele vliegveiligheid.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment