Luitenant Manniesingh: ‘Houvast nodig voor glorieuze toekomst’

Source/ Image by: De Boodschap | Wednesday 16 Januari 2019

“In een tijd van normvervaging en individualisme hebben wij mensen houvast nodig om voort te borduren op een glorieuze toekomst. Dat kan je door het behouden en verbeteren van waarden en normen. Dit is van grote importantie voor een samenleving ”, zegt Shyam Manniesingh, hoofd van het Didactisch Bureau van het Nationaal Leger.

Dat is de reden waarom hij in 2018 is gestart met motivatiesessies op scholen. Bij deze sessies staan centraal de begrippen; vaderlandsliefde, waarden en normen. De sessies zullen een wezenlijke bijdrage leveren bij het helpen van de jeugd op het pad naar een betere toekomst. Althans daarvan is de motivator stellig overtuigd, laat hij blijken in het televisieprogramma Opinie.

Als hij kijkt naar de Surinaamse samenleving zegt hij met enige voorzichtigheid dat het “triest gesteld is met waarden en normen.” Dit zegt hij op basis van de mate van gewelddadigheid die zich heden ten dage manifesteert in de samenleving. “Losbandigheid is toegenomen, er zijn berovingen, vernielingen en bedreigingen.” Het hoofd wijst in het gesprek erop dat het noodzakelijk is om al deze zaken in de kiem te smoren.

Manniesingh geeft verder aan dat de praktijk uitwijst dat er op bepaalde scholen weinig respect is voor de Surinaamse vlag. “In het buitenland wordt het rijdend verkeer stopgezet. Mensen stappen uit hun auto om kaarsrecht en eerbiedig te staan voor de vlag. De vlag is het hoogste nationaal symbool van het land. In het leger wordt er iedere morgen vol enthousiasme, met eerbied en met gepaste trots het Surinaams volkslied gezongen. Vaderlandsliefde heeft te maken met een gevoel van trots voor bepaalde aspecten van je land.”

In het televisieprogramma Opinie op GOV.TV, op kanaal 8.3 afgelopen maandag is Manniesingh breedvoerig ingegaan op de onderwerpen vaderlandsliefde, waarden en normen. Dit programma zal herhaald worden op de woensdag en de vrijdagavond steeds om acht uur.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment