LVV en Cooperatie Kwatta houden bewustwordingsavond over verantwoord gebruik van Pesticiden

Het ministerie van landbouw, Veeteelt & Visserij zet haar bewustwordingscampagne voort. Het ressort kantoor van het ministerie van LVV, te kwatta, heeft in samenwerking met de Cooperatie Kwatta en omstreken een bewustwordingsavond georganiseerd.

Aanwezig waren de voorlichters van het ressort Kwatta en de telers van Wayambo en Weg Naar Zee. Het verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen werd aan de orde gesteld.
De telers gaven aan dat zij de informatie zeer verwelkomen, maar dat zij frequenter geinformeerd willen worden.

Zij vragen dat de regering maatregelen treft, om de beschermende attributen betaalbaar te maken en ook de regelgeving m.b.t. de import van plantzaden en meststoffen aanpakt.

De voorzitter van de Cooperatie Kwatta, Ganeshkumar Kanhai, heeft aangegeven dat hij uitkijkt naar de GAP training voor de telers en hoopt dat deze training een aanzet zal zijn voor meer informatie vanuit het ministerie van LVV, omdat de omgeving Kwatta een hoog aantal telers telt.

Minister Parmessar heeft aangekondigd hard op te treden tegen landbouwers die bewust en onverantwoord verboden middelen gebruiken. Het ministerie voert haar bewustwordingscampagne op. Gedurende dit proces zal de omslag gemaakt moeten worden om verantwoord gebruikt te maken van de alternatieve bestrijdingsmiddelen die de gezondheid van de mens niet schaden.

Parmessar geeft aan, “ Veilig voedsel is waar ik mij deze dagen enorm sterk voor maakt als minister van LVV, want aan een volk dat verziek wordt door het onverantwoord gebruikt van de bestrijdingsmiddelen hebben wij als Natie ook niks aan”

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment