Ministerie van Financiën en Planning: Mededeling

Paramaribo – In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van goederen en diensten aan de overheid, vorderingen op de overheid die soms te lang openstaan en betaling uitblijft. Wij vernemen dat er personen dan wel ambtenaren zijn die aan de leveranciers beloven om de betaling te doen verrichten en/of te bespoedigen, en in ruil daarvoor een percentage van het te vorderen bedrag vragen dan wel opeisen. Dit is corruptie.

Wij garanderen een ieder die een vordering heeft op de overheid en conform de regels (getoetst op rechtmatigheid met een verstrekte reçu) recht heeft op betaling, daadwerkelijk betaald zal worden. Wij vragen u allen derhalve om op geen enkele wijze mee te werken aan corruptie en dus geen gelden/smeergelden te betalen. Het is begrijpelijk dat schuldeisers die al langer wachten, soms zelfs met een vonnis in handen, aandacht en spoedige afhandeling vragen. Dat is geoorloofd, maar als uw zaak dan in orde komt, bent u niemand iets schuldig. Wat u rechtmatig toekomt zult u ook ontvangen. Werk met ons mee ons land corruptievrij te maken, ook van deze vorm van corruptie. Tegen personen en/of ambtenaren die zich hieraan schuldig maken, zullen geëigende maatregelen getroffen worden.

Wij rekenen op uw medewerking.

De minister en directie van Financien en Planning

Bron: Ministerie van Financiën en Planning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

 / 
Social Suriname

Inloggen

Bericht versturen

Mijn favorieten