Milieu bewustwording sessies voor jongeren

Source / Image by: De Boodschap | Wednesday 21 November, 2018

In het kader van de viering van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind is er een “Walk-in-school” sessie gehouden door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS) en Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De Internationale Dag voor de Rechten van het Kind wordt herdacht op 20 november. Hieraan hebben 90 leerlingen van de 5de en 6de klas van O.S. Mottonshoop en O.S. Sophia’s lust deelgenomen. Tijdens deze sessie zijn er verschillende presentaties verzorgt over milieu bewustwording, met name het stimuleren van bosbehoud en het tegengaan van klimaatsverandering. Dit vond plaats op 20 november in het Multifunctioneel Centrum Sophia’s Lust. Als onderdeel van de sessie is er een amandelboom geplant op het terrein van het centrum, door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal en enkele leerlingen.

De projectcoördinator van NIMOS, Sandra Biharie, is blij met de viering van de internationale dag en het initiatief om jongeren te voorzien van informatie met betrekking tot milieu bewustwording. Zij gaf aan dat het instituut reeds 20 jaar bezig is om bewustwording aan te wakkeren, om klimaatsverandering tegen te gaan. Biharie hoopt dat de jongeren die een groot deel uitmaken van de samenleving ook acties ondernemen om het doel te behalen. Verder stelt het instituut de samenwerking met het ministerie op prijs en hoopt de samenwerking te intensiveren.

Minister Gopal is zeer ingenomen met de manier waarop jongeren  betrokken worden bij deze ontwikkelingsvraagstukken. Voorts gaf de bewindsvrouw aan dat klimaatverandering een serieus onderwerp is dat betrokkenheid van jongeren vereist en er met een beetje inspanning en creativiteit het ‘leerproces’ van beter omgaan met omgevingsproblemen kan worden gestimuleerd. De minister motiveerde de leerlingen om aandachtig te luisteren en actief te participeren aan de sessies, zodat zij de informatie ook verder kunnen verspreiden. Ze bracht tot slot de felicitaties uit aan alle kinderen in verband met de Internationale dag van de Rechten van het Kind.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment