Minister Elias houdt krutu te Langatabiki

Refererend naar de visie van het ministerie van volksgezondheid om de zorg beschikbaar en bereikbaar te maken voor de Surinaamse burger ongeacht de woonplaats, heeft het ministerie tijdelijk maatregelen getroffen om buitenlandse artsen te sturen naar districten en binnenland.

In dat kader werd het dorp Langatibiki op 25 juli 2019 bezocht door minsiter Antoine Elias, waarbij hij samen met een deel van zijn staf een krutu hield met de dorpshoofden van de omliggende dorpen.

Tijdens de krutu deelde de minister de dorpsgenoten mee dat het de bedoeling is dat de artsen over ongeveer twee maanden zover zullen zijn om in het gebied te werk gesteld te worden. Er zullen twee artsen voor dat gebied aangewezen worden, welke over twee posten van de Medische Zending (MZ) beschikt, en wel op Langatibiki en op Nason. Herman Jintie, directeur van de Medische Zending en Edwin Noordzee, adviseur van de minister, gingen in op de technische aspecten van het verblijf van de artsen in het gebied. Zowel de leiding als de overige dorpsgenoten reageerden positief op de mededelingen van de minister en zijn team. In totaal maken bewoners van negen dorpen gebruik van de diensten van de MZ gevestigd in dat gebied. Voor hen was het daarom zeer positief te vernemen dat er op korte termijn twee artsen dichterbij huis zullen werken.

Na de officiële mededelingen, ging de minister over tot de overhandiging van twee naaimachines die door de First Lady van ons land, Ingrid Bouterse-Waldring, aan de vrouwenvereniging van Langatabiki werd geschonken.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment