Minister Ferrier: “Met onderwijs vorm je de bevolking”

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is één van de belangrijke ministeries, die absolute prioriteit geniet binnen het regeringsbeleid. “Met onderwijs vorm je de bevolking”, zegt minister Lilian Ferrier in een interview met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De minister geeft aan, dat zij als voorzitter van COHSOD-vergadering van de Caricom, waaronder onderwijs valt, de focus kon halen welke richting we moeten opgaan. Een van de belangrijkste zaken daarbij is de aansluiting qua niveau bij het Caraïbisch gebied.  Dit kunnen wij bereiken met het standaardiseren van diploma’s en de te behalen graden. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het onderwijs. Maar als de input wordt vergeleken met de output, het behaalde schoolresultaat, dan is het resultaat niet acceptabel. Een Nationaal, Regionaal en Internationaal traject is daarom uitgezet en alle stakeholders zullen uitgenodigd worden voor een dialoog.

Wij hebben met name de BEIP 1 gehad, dat staat voor ‘Basic Education Improvement Program’, om de hervorming van het basisonderwijs op te pakken. “Met BEIP gaat het goed, er is een samenwerking met de universiteit van Brussel”, aldus de bewindsvrouw. Bij dit programma wordt elke regio van Suriname onder een vergrootglas bekeken, om de hiaten binnen het onderwijs aan te vullen, zodat inderdaad de uitkomsten verkregen worden die Suriname nodig heeft.

Eind 2019 moeten voor het basisonderwijs, niveaus 1 tot en met 6 worden aangevuld, die mochten niet worden herschreven.  Niveaus 7 en 8 (voorheen 5e en 6e klas) moeten helemaal opnieuw worden herschreven, zodat men niet terug hoeft naar de oude methode. Dit moet voor oktober zo ver zijn, waardoor de kinderen die continuïteit kunnen hebben van niveau-1, 1e leerjaar tot en met 8.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment