Minister Noersalim krijgt kennismakingsbezoek van braziliaanse ambassadeur

De braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Zowel de minister als de ambassadeur gaven aan het gesprek als constructief te ervaren.

Aguiar heeft de wens te kennen gegeven om samen met BiZa en wel het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), het geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld, tegen te gaan. Minister Noersalim gaf hierbij aan dat het verstandig zou zijn om op korte termijn een verdiepend gesprek daarover te houden. “Eén van de voorwaarden om huiselijk geweld te kunnen aanpakken is met zoveel mogelijk stakeholders samen te werken”. De bewindsman ziet graag een goede samenwerking op het gebied van de Kustwacht met name capaciteitsversterking in de vorm van trainingen voor het personeel van de Kustwacht. Hierop reageerde de ambassadeur enthousiast en zegt dat er genoeg mogelijkheden daarvoor zijn.
Andere belangrijke onderwerpen die ook aan de orde kwamen tijdens dit bezoek zijn onder andere de aanpak van gezondheidsvraagstukken zoals bewustwordingscampagnes met betrekking tot malaria en HIV/Aids in het binnenland en het uitbreiden van het luchtverkeer tussen Suriname en de verschillende braziliaanse staten. De ambassadeur gaf aan dat het ‘leerhuis’ van de braziliaanse ambassade open staat voor culturele uitwisseling en het leren van de portugese taal en motiveert een ieder daar gebruik van te maken. “ Elkanders taal spreken kan verbroedering tot stand brengen”, aldus Aguiar.

Paramaribo, 3 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment