Minister Parmessar evalueert verder met de visserijsector

In het kader van duurzaam visserijbeheer is minister Rabin Parmessar wederom met de belanghebbenden in de visserijsector verder ingegaan op de knelpunten.

De besproken punten zoals grootte van de boten en ijsboxen alsook de lengte en maaswijdte van de netten op de kustvaartuigen zijn vandaag ter sprake gekomen. Zoals de minister al eerder heeft aangegeven worden er geen nieuwe visvergunningen meer uitgegeven. Uit onderzoek is gebleken dat er te veel vergunningen zijn uitgegeven die een probleem vormen voor onze visserijsector. De aanwezige stakeholders, SUNFO de overkoepelende organisatie voor de artisanale visserij, SSA (Suriname Seafood Associatie), FSA (de Federatie van Surinaamse Agrariërs), de Maritieme Politie en de Kustwacht Suriname onder leiding van Kolonel Jerry Slijngaard zijn allen accoord gegaan met het intrekken van de visvergunning, indien de vissers zich niet zullen houden aan de wet- en regelgeving. Degenen die niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden krijgen geen verlenging.

De minister heeft vervolgens aangegeven om het dispuut met betrekking tot de grootte (lengte en volume) van een vissersvaartuig verder te bespreken met de Maritieme Authoriteiten Suriname (MAS), waarbij de aanwezigen ook deel mogen zijn van deze bijeenkomst. De bewindsman geeft de stakeholders aan de issues goed gedocumenteerd te presenteren aan het ministerie, zodat er snel acties kunnen worden genomen. De afdeling Statistiek en Onderzoek staat open voor het geven van data.

Ter afsluiting van dit onderwerp wil de minister volgend week weer met alle belanghebbenden zitten om alle zaken voor een duurzaam visserijbeheer in Suriname af te ronden.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment