Minister Tsang bespreekt financieringsmogelijkheden voor KMO’s

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is geruime tijd bezig  te kijken naar diverse mogelijkheden, om Kleine en Middel grote ondernemers ( KMO’S) te begeleiden, te ondersteunen en te helpen aan een startkapitaal voor het opzetten van hun onderneming. Het is namelijk bekend dat KMO’s hieraan behoefte hebben daar zij niet gemakkelijk een bedrijfskapitaal kunnen krijgen.

Op maandag 4 februari 2019, heeft het ministerie reeds een memorandum of onderstanding getekend met de Coöperatieve Spaar en kredietbank GODO G.A. Hierdoor kunnen diverse ondernemers uit de toerisme- en agrarische sector worden ondersteund en begeleid. Eventueel kunnen zij ook technische ondersteuning krijgen, alsook het gezamenlijk geven van educatie en trainingen.

Donderdag 7 februari 2019 heeft minister Stephen Tsang van het ministerie van HI&T, wederom een onderhoud gehad met de Bankiers Vereniging. Tijdens dit onderhoud kwam onder andere aan de orde, de obstakels die kleine en middelgrote ondernemers ervaren bij het opzetten van een onderneming. De meest voorkomende klacht waarmee deze groep te kampen heeft is het aspect “acces to finance”.  Minister Tsang gaf aan dat de rentes voor leningen bij de commerciële banken te hoog zijn. Middels incentives en slimme constructies zijn er voorstellen gedaan aan de bankiersvereniging, om de risico’s en daarmee de rente van de commerciële banken omlaag te brengen. De bewindsman mikt op een rente beneden 10% voor leningen. Hij vroeg ook aan de vereniging om na te gaan welke incentives kunnen meehelpen aan het verlagen van de rente. Volgens onderdirecteur Sheoraj Panday van de Hakrinbank zal dat wel een enorme uitdaging zijn, daar de percentages des bank worden vastgesteld. De heer Eblein Frangie, directeur van de Finabank zegt dat de bank bereid is elke ondernemer te helpen, maar dat het wel van belang is dat ze een goede administratie op na houden. Met de bankiersvereniging zijn er werkafspraken gemaakt om de voorstellen binnen de ledenvergadering bespreekbaar te maken.

“Inmiddels zijn er ook diverse concept wetgevingen in de maak, om onder ander te bevorderen dat roerende goederen als onderpand kunnen worden gebruikt. Dit, zodat de kredietgevers beter beschermd zullen worden en een aanvullende faciliteit hebben ter verruiming van de mogelijkheid om aan een bedrijfskapitaal te komen”, zegt minister Tsang.

Het KMO- fonds welke door de afdeling Onderdirectoraat Ondernemerschap wordt uitgevoerd, is in een transformatie fase en zal binnen niet al te lange tijd voortgaan in samenwerking met het garantiefonds. Kleine en middelgrote ondernemers zullen binnenkort wederom hun projectvoorstellen kunnen indienen op het directoraat. De KMO’s zullen gedurende het geheel traject begeleid worden door de Unit, waarna er een screening zal plaatsvinden. Na goedkeuring zal die doorgeleid worden naar de bank. Dit projectvoorstel wordt door de bank gescreend, waarna de ondernemer na goedkeuring van een door haar ingediend project in aanmerking komt voor een lening bij het Fonds, tegen een laag rentepercentage.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment