Moengo beschikt nu ook over een bibliobus

Het bezoek aan de bibliotheek (gehuisvest in het oud Streekziekenhuis gebouw) was sterk afgenomen. Het was dringend noodzakelijk om in een andere uitleendienst te voorzien namelijk zelf met het boek naar het kind te gaan. Het Moengo Leest project werd toen ontwikkeld.

Dankzij de Alcoa Foundation, die dit project financierde, was het weer mogelijk de uitleendienst op te pakken. De launch vond op de Hadji Siregarschool plaats. Deze school mocht ook een collectie Surinaamse boeken in ontvangst nemen. In het eerste traject werden de schoolmediatheken voorzien van boeken en waar nodig andere ondersteuning op bibliotheekgebied. In een later stadium zullen verschillende dorpen, die via de weg bereikbaar zijn, worden aangedaan.

De Alcoa Foundation ondersteunt graag projecten en programma's die op een duurzame manier de leefomstandigheden van de gemeenschappen verbetert in landen waar Alcoa actief is of is geweest.

Het CCS is de Foundation bijzonder erkentelijk voor de ondersteuning. Speciale dank aan de heer Aroen Gangaram Panday en crew.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment