Money Laundering en Ongebruikelijke Transacties

Ben jij bekend met de Wet Strafbaarstelling Money Laundering en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties?

De Wet Strafbaarstelling Money Laundering en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, verplichten financiële instellingen zoals banken, om transacties van hun klanten te monitoren, om het witwassen van gelden en het financieren van terrorisme te voorkomen. Financiële instellingen zijn verplicht om aan de Financial Intelligence Unit Suriname (FIU), te melden wanneer er een vermoeden bestaat, dat een klant een ongebruikelijke transactie doet. De Centrale Bank van Suriname geeft aan banken enkele richtlijnen en aanbevelingen hoe zij onder andere deze wetten dienen na te leven.

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verdiend geld te verbergen. Vaak gaat het om geld dat afkomstig is van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal en belastingfraude. Om illegaal geld om te zetten naar ‘schoon geld’ of te wel ‘wit te wassen’, zijn er financiële instellingen zoals banken nodig.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment