Natte infrastructuur Para wordt aangepakt

Source / Image by: De Boodschap | Friday 30 November 2018

Door tussenkomst van het District Commissariaat van Para worden trenzen, kreken en sloten in dit district opgehaald en schoongemaakt. In samenwerking met de onderneming S. Main zullen de werkzaamheden ter hand worden genomen. De werkzaamheden in dit gebiedsdeel vinden simultaan in drie ressorten plaats, te weten: Para Oost, Para Zuid en Para Noord. De natte infrastructuur binnen deze drie gebieden wordt aangepakt.

Door oponthoud, vanwege bureaucratie vangt dit project later aan dan gepland. Om te voorkomen dat er met de grote regentijd in zicht onregelmatigheden plaatsvinden, wordt bewust eerst de natte infrastructuur aangepakt. “Bij regentijd moet het water vrijelijk kunnen wegstromen. Bewoners moeten niet met natte voeten komen te zitten” zegt Sherwin Pique, districtscommissaris van Para.

Tegelijkertijd wordt er aangevangen met de egalisatie van de zandwegen in geheel Para; S. Main Transport zal inkomen met verschillende zandsoorten. Dit project is een sprekend voorbeeld van public private partnership, waarbij de overheid hand in hand met de private sector problemen aanpakt. Assembleelid Patrick Kensenhuis is dolblij met de werkzaamheden in zijn district.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment