Nazorg fase operatie ‘Ornamibo’

De afgelopen week vond  evaluatie en nazorg plaats van de operatie Ornamibo. Er zijn hierbij ongeveer 2 kilometers aan toevoer- en persslangen, andere watervoerende armaturen en materiaal gereinigd, nabij de oevers van Smalkaden te Paranam.

Een 130 tal personeelsleden dat was ingezet tijdens deze opreatie, zal door tussenkomst van het Ministerie van volksgezondheid een gezondheidsscreening ondergaan. Gister zaterdag 27 oktober werd omstreeks 08:00u. wederom melding gedaan van enige rookontwikkeling op de vuilstortplaats. De brandweer van post toekomstweg was binnen 15 min ter plaatse en heeft de situatie binnen 4 uren tezamen met de lokale operators van grondverzetmachines  kunnen neutraliseren.

Intussen heeft het KBS een actieplan ter goedkeuring bij de desbetreffende autoriteiten ingediend. Dit plan moet op korttermijn in resulteren dat branden op de vuilstortplaats worden voorkomen en in het uiterste geval tot een minimum worden beperkt.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment